Na knižnom trhu sa v týchto dňoch objavia dva nové tituly vydané Literárnym informačným centrom (LIC), ktoré autori aj odborníci považujú za unikátne.

Na našom knižnom trhu sa v týchto dňoch objavia dva nové tituly vydané Literárnym informačným centrom (LIC), ktoré autori aj odborníci považujú za unikátne. Slovenskú detskú knihu a Čítanku Slniečka na dnešnej tlačovej besede aj takto predstavil riaditeľ LIC Alexander Halvoník. "Prvá predstavuje prierez najslávnejšími rokmi slovenskej detskej knihy, mapuje posledných 50 rokov tvorby pre deti." Knižka je určená pre pedagógov, študentov pedagogiky a umenia, ale aj pre všetkých ostatných. "Budeme sa ňou prezentovať na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni v roku 2010, kde Slovensko získalo nomináciu na hosťujúcu krajinu," upozornil Halvoník. Publikácia podáva správu o súčasnom smerovaní slovenskej detskej knihy. Podľa zostavovateľov obsahuje kvalitné štúdie a to najlepšie, čo vytvorili vybraní autori a výtvarníci tvoriaci pre deti. Kniha podľa jedného z autorov Ondreja Sliackeho spĺňa didaktickú funkciu a je zostavená tak, že zaujme aj toho, kto slovenskú tvorbu pre deti nepozná. Čitatelia v nej nájdu aj profily tvorcov, prezentácie, informácie o festivaloch a oceneniach. Zostavovateľmi sú literárni teoretici a kritici Ondrej Sliacky, Zuzana Stanislavová, Ľubica Kepštová, kunsthistorici Marian Veselý, Fedor Kriška a Barbara Brathová. Knižka vyjde aj v anglickom a talianskom jazyku. Na Slovensku je jej náklad tisíc kusov, s takouto publikáciou sa stretávame po prvýkrát. "Konečne majú príručku tí, ktorí sa zaujímajú o detskú slovenskú literatúru," privítal novú publikáciu prezident slovenskej sekcie IBBY Ján Uličiansky.

Druhý titul, Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti, vznikol ako alternatíva k existujúcej čítanke. "Odporúčame ju do pozornosti učiteľom v základných školách," informovala Eva Tkáčiková z Katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. "Obsahuje výber z umelecky hodnotných textov z doterajších ročníkov Slniečka," informovala. Čitatelia v nej nájdu texty, ktoré vyvolali najväčší ohlas medzi detskými čitateľmi, rozprávky od Daniela Heviera, Jána Uličianskeho, Kláry Jarunkovej, Kristy Bendovej. Zastúpené sú aj ľudové rozprávky Ľuba Feldeka alebo Ondreja Sliackeho. Čítanka obsahuje aj náučnovzdelávacie texty a vlastivedný seriál o Slovensku od Vladimíra Ferka. Ako pre agentúru SITA povedala Ľubica Kepštová, existuje spolupráca so školami a do budúcnosti pripravujú podobnú publikáciu, tentokrát určenú pre žiakov piateho ročníka.

http://kultura.pravda.sk/slovenska-detska-kniha-a-citanka-slniecka-su-unikaty-f9v-/sk-kkniha.asp?c=A090318_135133_sk-kkniha_p44