Divadelný ústav oslávil Svetový deň divadla, ktorý si divadelníci na celom svete pripomínajú tento rok už 50. raz, naozaj dôstojne. V  Štúdiu 12  na Jakubovom námestí v Bratislave 27. marca pripravil prezentáciu významnej publikácie Dejiny slovenskej drámy 20.  storočia, ktorá pod vedením prof. Vladimíra Štefka vznikala päť rokov a autorsky sa na nej podieľala takmer dvadsiatka divadelných aj literárnych historikov. Túto ,,vážnu“ knihu zábavne predstavilo herecké trio rapovaním tiráže, dramatickým čítaním ukážok z  portrétov dramatikov či názvov jednotlivých hier. Publikáciu v  prítomnosti jej hlavného autora odprevadili dramatička a  divadelná vedkyňa Anna Grusková, dramatik a spisovateľ Ján Uličiansky a režisér Blaho Uhlár, ktorý jej zaželal, aby ju nezakázali distribuovať, keď ju už nezakázali vytlačiť, ako sa u nás knižkám občas stáva.