Slovenská literatúra do sveta

V decembri 2004 vydalo Literárne iformačné centrum ďalšie číslo časopisu Slovak Literary Review / Revue der Slowakischen Literatur (v angličtine a v nemčine). Ústrednou témou je slovenská esejistika a jej vývin a smerovanie, v druhej časti časopisu sú však predstavení životopisnými medailónmi a ukážkami zo svojej prozaickej i básnickej tvorby ďalšie viaceré autorky a autori.

Slovenskú esej v kontexte spoločenského a kultúrneho vývinu v úvodnej stati stručne mapuje a zasvätene hodnotí popredný literárny kritik a historik Dr. Vladimír Petrík. Vyzdvihuje najpozoruhodnejšie zjavy tohto žánru a podčiarkuje, že esej ako žáner si vyžaduje skutočnú výraznú osobnosť: zrelého literáta a rozhľadeného človeka. Písaniu esejí sa za posledné desaťročia venovali desiatky slovenských autorov a nie je vôbec ľahké vybrať spomedzi nich niekoľko najpozoruhodnejších reprezentantov. V čísle sa čitateľ môže aspoň orientačne oboznámiť s takými majstrami tohto žánru, ako boli a sú Alexander Matuška, Pavol Strauss, Vladimír Mináč, Ivan Kadlečík, Pavel Vilikovský, Etela Farkašová či Dana Podracká. Tematicky odlišné a často skutočne originálne ukážky z esejistickej tvorby týchto literátov ponúkajú pestrú mozaiku tém, ktoré naši poprední esejisti (pochopiteľne, okrem mnohých iných) reflektovali či reflektujú: trvácnosť a pominuteľnosť (Matuška), strach a stratený elixír (Strauss), zobrané spory J. M. Hurbana (Mináč), silu slova (Kadlečík), chválu bernardizmu (Vilikovský), fenomén hudba (Farkašová), a jazyk „Zielpunkt“ (Podracká).

V roku 2004 si slovenská kultúrna verejnosť pripomenula 100. výročie narodenia Mila Urbana, jedného z najvýznamnejších autorov medzivojnového obdobia, ktorého dielo nepochybne patrí do európskeho literárneho vkladu 20. storočiaj. Prehľadné zhodnotenie prác a významu tohto autora ako aj jeho zaradenie v rámci medzinárodného kontextu približuje v krátkom príspevku Anton Baláž. Z Urbanovej tvorby prináša časopis ukážku z diela Za vyšným mlynom.

V roku 2004 sa nečakane skoro naplnil ľudský aj autorský osud Ivana Laučíka, jedného zo skupiny „osamelých bežcov“. Jeho miniportrét z pera Angely Repka dopĺňa niekoľko básní tohto čitateľsky veľmi náročného básnika, originálnym spôsobom reflektujúceho prírodu a miesto človeka v nej.

Číslo ďalej prináša rozhovor s Dušanom Dušekom, spisovateľom, televíznym a filmovým scenáristom ako aj autorom kníh pre deti, ktorý v súčasnosti patrí k najúspešnejším slovenským autorom a vzbudzuje zaslúženú pozornosť a ohlas tak doma, ako aj v zahraničí.

Z mladších autorov prináša ďalšie číslo časopisu Slovak Literary Review / Revue der Slowakischen Literatur ukážku z prózy Ivana Koleniča Daj zbohom básneniu a výber z poézie Márie Ferenčuhovej.

Významný britský prekladateľ James Sutherland-Smith, ktorý niekoľko rokov pôsobil ako lektor Britskej rady na Slovensku a zároveň je aj sám básnikom, sa v rozhovore o prekladaní vyznáva zo svojich skúseností so slovenskou literatúrou a spomína na svojich obľúbených autorov.

V rubrike recenzií prináša nové číslo reakcie na vydanie niekoľkých diel slovenských autorov. O knihe Dušana Dušeka Pešo do neba (v preklade do nemčiny) sa vyjadrujú Andrea Koch a Renata SakoHoess. Vydanie Slovenská jar (v angličtine), venované dielu a odkazu Laca Novomeského, hodnotí Milan Richter, a vydanie diela Viedenská krv od Ladislava Ťažkého (v nemčine) komentuje Herbert Exenberger. Jarmila Samcová reflektuje vydanie románu Jeseň od Rudolfa Slobodu v chorvátčine. V časopise je aj stručná zmienka o diele Daniela Heviera Biele horí najdlhšie, ako aj o najnovšej knihe Petra Bilého Démon Svätosti.

Na vnútorných obálkach ponúkame krátky pohľad na niektoré medzinárodné festivaly, resp. podujatia v zahraničí, na príprave ktorých sa LIC podieľalo (napr. festival frankofónnej poézie CAP A L’EST v Banskej Štiavnici, kde zo slovenských autorov vystúpil napr. Jozef Mihalkovič, ďalej na autorské čítanie Hľadanie stratených krídel v Stuttgarte, kde sa predstavili Ľubomír Feldek a Daniel Hevier. Fotografiou i textom približujeme jedno z podujatí organizovaných počas MKV vo Frankfurte nad Mohanom 2004 – autorské čítanie, na ktorom sa prezentoval Anton Baláž čítaním zo svojho románu Tábor padlých žien. Ďalej informujeme o predstavení diela Evy Mality-Fraňovej Krcheň Nesmrteľný v ruskom preklade v Moskve, ako aj o literárnom večere POČUŤ ŽIVOT, AKO ZNIE v Berlíne, kde vystúpili s ukážkami zo svojich diel Nóra Ružičková, Marián Hatala, Jozef Kollár, a kde druhá časť podujatia bola venovaná odkazu L. Novomeského a pripravili ju Prof. Manfred Jähnichen Marián Hatala.

V časopise je aj stručná noticka o vynikajúcom predstaviteľovi slovenského maliarstva 20. storočia Milanovi Laluhovi, ktorého dielami je toto číslo (s láskavým súhlasom autora) ilustrované.