Slovenská literatúra a jej autori v Rumunsku

Spisovatelia Anton Hykisch, Ján Lenčo a Pavel Vilikovský sú najprekladanejší slovenskí autori do rumunčiny. A práve oni pocestujú v dňoch 16.-20. februára 2004 za svojimi rumunskými čitateľmi.

Spisovatelia Anton Hykisch, Ján Lenčo a Pavel Vilikovský absolvujú pracovno-propagačnú cestu na pozvanie rumunských inštitúcií, pod záštitou Literárneho informačného centra (za LIC sa cesty zúčastňuje redaktor Knižnej revue a básnik Radoslav Matejov). V rámci nej budú prezentovať vlastnú tvorbu, diskutovať o dianí v slovenskej literatúre a aktuálnych otázkach medziliterárnych procesov medzi Slovenskom a Rumunskom.
           V Bukurešti sa stretnú s veľvyslancom SR v Rumunsku pánom Jánom Šothom, s predsedom Zväzu spisovateľov Rumunska pánom Eugenom Uricariuom a ostatnými predstaviteľmi Zväzu spisovateľov, s profesorom C. Barboricom, významným rumunským slovakistom a prekladateľom zo slovenskej literatúry. V Rumunskom kultúrnom stredisku je plánované stretnutie s riaditeľom inštitútu akademikom Augustinom Buzurom, stretnutie na Katedre slovenského jazyka so študentmi a vysokoškolskými učiteľmi katedry slovenského jazyka. V Nadlaku absolvujú stretnutie s rumunskými spisovateľmi, ktorí píšu po slovensky, v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
           Časť akcie (beseda) bude vysielaná televíziou TVR Cultural, mediálne podchytia účinkovanie našich spisovateľov aj časopisy VOXART, Luceafărul, "22" a televízne štúdio Realitatea TV.

 

(sm, ľs)