Slovenská literatúra v Nemecku

V rámci tohtoročných prezentácii slovenskej literatúry v zahraničí, ktoré organizuje Literárne informačné centrum sa 28. novembra 2002 uskutoční v Berlíne literárne podujatie venované súčasnej slovenskej literatúre.
           Podujatie pod názvom Slovenská literatúra v Nemecku pripravilo LIC v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne a uskutoční sa v jeho reprezentačných priestoroch. Podujatie sa začne seminárom o prekladoch slovenskej literatúry do nemčiny. Zúčastnia sa na ňom slovenskí autori E. Farkašová, R. Lichnerová, J. Puškáš a J. Zambor, prekladatelia slovenskej literatúry do nemčiny, pracovníci berlínskych vydavateľstiev (Aufbau-Verlag, Rowolth Verlag) ako aj ďalší záujemcovia o súčasnú slovenskú literatúru. Úvod k semináru bude tvoriť esej PhDr. Vladimíra Petríka o súčasných trendoch v slovenskej literatúre. Príspevok prof. Jána Zambora bude venovaný súčasnej slovenskej poézii a doc. Etela Farkašová bude hovoriť o ženskej literatúre na Slovenska. S príspevkami k problematike prekladu a vydávania diel slovenských autorov v Nemecku vystúpi prof. L. Richter a prekladateľ K. H. Jähn.
           Pokračovaním seminára bude večerné autorské čítanie slovenských autorov R. Lichnerovej, E. Farkašovej, J. Zambora a J. Puškáša. Popoludňajší seminár aj večerné čítanie moderuje prekladateľka z nemeckej literatúry Daniela Humajová.

Anton Baláž