Slovenská literatúra v Poľsku

V dňoch 10. 6. – 15. 6. 2007 sa v poľskom meste Rzeszow uskutoční 4. medzinárodné stretnutie Literatúra Poľska, Slovenska a Ukrajiny pod patronátom ministra kultúry a národného dedičstva K. M. Ujazdowského.

Podujatie prebehne za účasti predstaviteľov mesta, Národnej bibliotéky a hlavnej správy Zväzu poľských literátov, ktorého rzeszowská pobočka oslávi 40. výročie svojho vzniku. Slovenskú literatúru medzi pozvanými hosťami budú reprezentovať Radovan Brenkus, Martin Vlado, Dalimír StanoRichard Kitta. Pri tejto slávnostnej príležitosti vyjde spoločná publikácia, v ktorej nebude chýbať tvorba slovenských účastníkov v poľskom preklade.

(rb)