Slovenská literatúra v Stuttgarte

 

V posledný novembrový deň 2005 sa v Mestskej knižnici v Stuttgarte uskutočnilo literárne podujatie PRIEPASTI ŽIVOTA – autorské čítanie dvojice autorov Etely Farkašovej Jozefa Puškáša. Podujatie pripravilo LIC v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Stuttgarte, ako aj so stuttgartskou mestskou knižnicou. Literárny večer otvorila riaditeľka knižnice p. Bussman.

V Nemecku je súčasná slovenská literatúra stále pomerne málo známa. Stručný prehľad o aktuálnej literárnej scéne na Slovensku podala Daniela Humajová. Oboznámila prítomných s niekoľkými významnými dielami našich autorov, ktoré vyšli v priebehu posledného obdobia, a predstavila aj oboch prítomných autorov.

Jozef Puškáš prečítal v nemčine svoju poviedku Na dne (v preklade Mirka Kraetscha) a na záver predniesol ešte niekoľko odsekov v slovenčine. Etela Farkašová prezentovala poviedku Niekoľko viet (v preklade Gerlinde Tesche) a takisto v jej podaní zaznela aj krátka pasáž v slovenčine.

 

Diváci s pôžitkom mohli sledovať najprv zábavno-smutný osud hlavného hrdinu v Puškášovej poviedke Na dne, ktorý sa závratne rúti do priepastných hĺbok životných neúspechov a sklamaní, a potom si vypočuli umelecké rozprávanie Niekoľko viet, v ktorom E. Farkašová s jemnocitom jej vlastným, urobila pokus o preklenutie priepasti medzi dvoma svetmi: svetom zdravých ľudí, a tým, v ktorom žijú ľudia, čo veľmi potrebujú našu blízkosť. Na záver prezentácie sa rozprúdila ešte debata s publikom, ktorá pokračovala neformálnymi rozhovormi v malých krúžkoch. Témou rozhovorov bola situácia na slovenskom knižnom trhu, možnosti slovenských autorov a neľahké presadzovanie ich diel na vydanie vo vydavateľstvách v zahraničí.

Pre zúčastnené publikum bol pripravený propagačný materiál o autoroch v nemčine, ako aj čísla SLOVAK LITERARY REVIEW / REVUE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR, ktoré si so záujmom rozobrali. Na podujatí bol prítomný bol aj generálny konzul SR v Mníchove P. Mišík a honorárny konzul SR v Stuttgarte p. Göser, ako aj pracovníčka konzulátu E. Hesseová. Riaditeľka knižnice, – ako aj generálny konzul a honorárny konzul vysoko ocenili prípravu a úroveň tohto literárneho podujatia a vyslovili sa za to, aby spolupráca s cieľom predstavovať slovenských autorov počas autorských čítaní pokračovala aj v budúcom roku. Súčasťou cesty do Stuttgartu bola aj návšteva v Inštitúte pre zahraničné vzťahy v Stuttgarte a jeho knižnice, pracovný rozhovor vo vydavateľstve Klett-Cotta, ďalší literárny večer venovaný dielam W. Jensa a I. Jensovej o dynastii Mannovcov, ako aj následná debata v Literárnom dome v Stuttgarte.

(dh)
Foto: Daniela Humajová

 

  • Slovenská literatúra v Stuttgarte - 0