Literárne informačné centrum prostredníctvom podpory Komisie SLOLIA vyslalo aj v tomto roku diela našich autorov medzi zahraničných čitateľov. V tomto polroku vyšli v bulharskom preklade Dimitara Stefanova rozprávky Milan RÚFUSA Či jesto pravda na svete – Ima li pravda na toja svjat v sofijskom vydavateľstve Haini. Litovskí čitatelia si môžu prečítať modernú rozprávku Jána ULIČIANSKEHO Pán Prváčik – Ponas Pirmokas v preklade Ireny Aleksaite, ktorú ilustrovala Živile Šimeniene (vyd. Nieko rimto, Vilnius).

Našu poéziu reprezentujú v Macedónsku Milan RICHTER s knižným výberom z tvorby Anjel s čiernym perím – Angelot so crni perja v preklade Zvonka Taneského (vyd. Struški večeri na poezijata, Skopje), v Bulharsku Igor HOCHEL výberom básní Mám rád... Običam... v preklade Dimitara Stefanova (vyd. Haini, Sofia), poéziu dopĺňa aj krátka bio-bibliografia autora. Až za Atlantik sa dostali verše Jozefa LEIKERTA v dvojjazyčnom (anglicko-slovenskom) knižnom výbere Posolený sneh Salted Snow, ktoré do angličtiny preložili Viera a James Sutherland-Smithovci. Do výberu zaradili básne zo zbierok Potichu, Odstrihnuté zvony, Pokosená hlina a Šepot zvonov, úvodná báseň Pokánie je vôbec prvýkrát publikovaná v tomto súbore. Americká zbierka Jozefa Leikerta vyšla s ilustráciami Miroslava CIPÁRA vo vydavateľstve BolchazyCarducci v Mundeleine v štáte Illinois.

So súčasnou slovenskou prózou sa môžu bližšie oboznámiť záujemcovia čítajúci po maďarsky, bulharsky, anglicky a nemecky. Londýnske vydavateľstvo Garnett Press prináša na knižný trh knihu Daniely KAPITÁŇOVEJ (Samko Tále) Kniha o cintoríne v preklade Julie Sherwood Samko Tále´s Cemetery Book. V bratislavskom vydavateľstve Kalligram vyšli v maďarčine dva tituly slovenských autorov vo veľmi peknej knižnej úprave – poviedky Pavla RANKOVA S odstupom času – Az idő távlatából v preklade Annamárie Tóth a dve prózy Silvestra LAVRÍKA Allegro barbaro a Zlodeji pod titulom Irina és az ördög v preklade Margity Garajskej. U nás populárny román Maxima E. Matkina Pol nočný denník do bulharčiny preložila Polina Nikolova a pod titulom Srednoščen dnevnik a s označením „prvý slovenský internetový bestseller“ ho vydalo sofijské vydavateľstvo Colibri. Knihu Jozefa BANÁŠA Zóna nadšenia v preklade Lýdie Heinzl s úvodným slovom nemeckého novinára Petra Pragala vydalo ako Jubelzone drážďanské vydavateľstvo Weltbuch Verlag.

Pre tých, ktorí chcú spoznať históriu a kultúru Slovenska a čítajú po nemecky, pripravilo rakúske vydavateľstvo Wieser Verlag v Klagenfurte/Celovci bohato ilustrovanú publikáciu Slovensko – Slowakei v pre klade Andrey Koch-Reynolds.

K šíreniu slovenskej literatúry v zahraničí prispel aj časopis Blesok, ktorý po poľskom a českom vydaní, konkrétne v časopisoch Tekstualia (Varšava) a Protimluv (Ostrava), sprostredkoval našu literatúru a kultúru dvojjazyčne v macedónčine a angličtine vo svojom internetovom vydaní (vyd. Kulturna ustanovka Blesok, Skopje). Príspevky a ukážky zo slovenskej literatúry prevzaté z časopisov Romboid, Slovak Literary Review a Vlna do macedónčiny preložil Zvonko Taneski, anglické príspevky sú prevzaté zo Slovak Literary Review. Macedónsko-anglické číslo časopisu Blesok môžete čítať na stránkach webzinu BLESOK (Skopje): http://blesok.com.mk/main.asp?lang=mac&izdanie=74.