Slovenská literatúra z Prahy

V rámci Dní Slovákov žijúcich v zahraničí (26. – 28. októbra), ktoré boli tento rok venované Slovákom žijúcim v Českej republike, uskutočnilo sa aj Pražsko-bratislavské stretnutie slovenských spisovateľov. Na piatkovom literárnom soiré v Klube spisovateľov v Bratislave, ktoré otvorila Ľubica BARTALSKÁ z Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, predstavil predseda Slovensko-českého klubu v Prahe Vladimír SKALSKÝ najnovšie tituly z edičnej činnosti klubu. Pri príležitosti životného jubilea nášho najproduktívnejšieho súčasného spisovateľa a prekladateľa iniciovali V. SKALSKÝ a Naďa VOKUŠOVÁ zo Slovenského literárneho klubu v ČR knihu spomienok Ľubomíra FELDEKA V otcovej Prahe s podtitulom Poznámky na pamäti. V priateľskej atmosfére autor zaspomínal na svojho otca, ktorého prišli zatknúť príslušníci ŠtB do ich pražského domu odfoteného na obálke knihy. Okrem spomienok, básní a prekladov viažucich sa na Feldekove pražské pobyty obsahuje kniha bohatý a vzácny fotografický materiál a rozsiahlu ,,zatiaľ nekompletnú vlastnoručnú komentovanú bibliografiu“. Práve túto časť knihy s nesmiernym obdivom ocenil autorov priateľ, autor smutno-srandovného románu Ja malkáč Ľubo DOBROVODA. Naďa VOKUŠOVÁ prečítala zo svojej zbierky fejtónov Bez sukne a bez pasu alebo Ako rozbiť dúhu (Slov. lit. klub v Prahe 2004) práve fejtón o Ľubomírovi Feldekovi. Pravdivosť potvrdil nielen jeho hrdina, ale aj manželka pani Oľga FELDEKOVÁ. Vladimír SKALSKÝ prečítal jednu zo svojich esejí zo zbierky Kľúčové slová (s fotografiami svetoznámeho autora Petra Župníka) venovanú kolegyni N. Vokušovej. Príjemnú atmosféru večera rozveselil čítaním recesistických textov z umeleckého almanachu tvorivej skupiny Otcova roľa Plné gace Dušan MALOTA. Po záverečnom slove predsedníčky Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmy PRÍVAROVEJ pokračovali literárne spomienky priateľskými rozhovormi a nechýbal ani spev.

–báb–