Slovenská poézia a hudba v Berlíne

Jarný večer 24. 4. 2014 v Literaturwerkstatt Berlin bol venovaný súčasnej slovenskej poézii a hudbe. Podujatie otvoril riaditeľ Literaturwerkstatt Dr. Thomas Wohlfahrt, ktorý privítal medzi početnými hosťami aj p. riaditeľku Slovenského inštitútu v Berlíne Dr. Vieru Polakovičovú, Prof. Alfrun Kliems z Humboldtovej univerzity v Berlíne, Prof. Alexandra Wolla z univerzity v Greifswalde a ďalších.

Potom už znela pôsobivá a originálna poézia: vystúpili známe poetky Mária Ferenčuhová, Katarína Kucbelová a Nóra Ružičková, ktoré predniesli výber zo svojej tvorby. Ich básne v nemeckých prekladoch Andrey Reynolds a Evy a Simona Gruberovcov predstavil publiku známy prekladateľ Mirko Kraetsch. S autorkami na scéne sa zhováral a úspešným moderátorom večera bol Michal Hvorecký. Jedinečný a neopakovateľný hudobný zážitok pripravili publiku Peter Lipa jr., Svetlana Rymarenko a Michal Žáček.

Prítomní ešte dlho debatovali so všetkými účinkujúcimi o kultúrnej klíme a umení, literatúre a hudbe na Slovensku a prejavili záujem o ďalšie podobné prezentácie našej kultúry aj v budúcnosti. Podujatie pripravilo Literárne informačné centrum Bratislava v spolupráci s Literaturwerkstatt Berlín a so Slovenským inštitútom v Berlíne.

(dh)

Číta Mária Ferenčuhová

číta Katarína Kucbelová