Slovenská poézia v angličtine

Vo štvrtok 25. februára sa v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici konala prezentácia anglicko-slovenskej antológie poézie Six Slovak Poets, ktorá práve vyšla v britskom vydavateľstve Arc Publications a predstavuje tvorbu Mily Haugovej, Jána Buzássyho, Kamila Peteraja, Ivana Štrpku, Petra Repku a Daniela Heviera. Na prezentácii sa zúčastnili okrem básnikov aj zostavovateľ Igor Hochel, prekladateľ John Minahane a vydavatelia Angela Jarman a Tony Ward.