Slovenská poézia v hindi

Na sklonku uplynulého roka vyšla v indickom vydavateľstve Pitambar v New Delhi zbierka slovenskej poézie Contemporary Slovak Poems, ktorú zostavil a úvod napísal Ladislav Volko. Verše do hindi preložila Sharda Yadav, vydanie knihy podporilo Literárne informačné centrum, Komisia SLOLIA. Po Antológii slovenskej prózy sa čitatelia v Indii zoznámia so s našou poéziou prostredníctvom veršov Dezidera Bangu, Jána Buzsásyho, Rudolfa Fabryho, Ľubomíra Feldeka, Theo H. Florina, Erika Grocha, Mily Haugovej, Daniela Heviera, Jozefa Leikerta, Františka Lipku, Jozefa Mihalkoviča, Kamila Peteraja, Viery Prokešovej, Milana Richtera, Milana Rúfusa, Jána Smreka, Jána Stachu, Štefana Strážaya, Ivana Štrpku, Adriana Turana, Viliama Turčányho, Miroslava Válka, Ladislava Volku. V posledných rokoch je to už šiesta knižka prekladov slovenskej literatúry do hindi. Dosiaľ bolo publikovaných niekoľko výberov – z povestí Pavla Dobšinského, z poézie Ladislava Volka a z tvorby Gustáva Murína.

–r–