Slovenská poézia v Londýne

Pri príležitosti 36. ročníka medzinárodného knižného veľtrhu v Londýne sa  na pôde Veľvyslanectva SR dňa 6. marca uskutočnilo autorské čítanie slovenských poetiek Mily Haugovej a Kataríny Kucbelovej.

Zámer podujatia bol propagovať slovenskú literatúru v zahraničí, a to nielen v anglofónnom prostredí, ale aj pred pozvanými účastníkmi z iných krajín. Počas necelej hodiny čítania básní v angličtine a slovenčine sa hostia  dozvedeli viac o poetkách, ich tvorbe, ako aj našej literatúre.

Poetky predstavila a večerom sprevádzala známa britská spisovateľka Fiona Sampson.

Po skončení literárneho večera Veľvyslanectvo SR usporiadalo recepciu, kde LIC získalo cenné kontakty pre budúcu spoluprácu s literárnymi partnermi vo Veľkej Británii.

(pch)