Slovenská poézia v Španielsku

V dňoch 6. a 7. novembra 2013 sa výrazné osobnosti súčasnej slovenskej poézie Eva Luka, Peter MilčákPavol Garan osobne predstavili španielskym čitateľom. V kultúrnom centre Círcullo de Bellas Artes v Madride a v poetickom centre José Hierro v Getafe sa zúčastnili na prezentácii najnovšieho výberu slovenskej poézie, ktorý vyšiel v lete v on-line časopise Nayagua. Spoločne s autormi sa španielskym čitateľom prihovoril aj zostavovateľ antológie a prekladateľ do španielčiny Alejandro Hermida de Blas. Autori nadviazali kontakty nielen s čitateľmi, ale aj madridskými slovakistami a študentmi a záujemcami o slovenskú literatúru. Prezentácie sa uskutočnili za finančnej a organizačnej podpory Literárneho informačného centra, aj v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Madride.  

 


Pavol Garan
pred centrom poézie v Getafe

    


Eva Luka, Pavol Garan,  Peter Milčák,  
José Hierra Tachou Romero Hierro
a prekladateľ Alejandro Hermida.