Slovenská poézia znela vo Freiburgu a v Mníchove

V dňoch 16. a 17. júna 2009 sa v Nemecku predstavili výbermi zo svojich diel na dvoch mimoriadne vydarených prezentáciách významní predstavitelia súčasnej slovenskej poézie Mila Haugová, Marián HatalaRadoslav Tomáš.

Prvý z týchto dvoch naozaj veľmi úspešných večerov poézie sa konal vo Freiburgu, v Galerie im Alten Wiehren-Bahnhof. Po úvodnom príhovore o aktuálnej situácii v slovenskej literatúre si prítomné publikum pozorne vypočulo prednes jednotlivých autorov, ktorí čítali ukážky zo svojich diel. Boli zabezpečení aj recitátori zo skupiny Laut und Lyrik, ktorí v zaujímavej dramatickej úprave a s divadelným nasadením predniesli výber z poézie R. Tomáša. Večer vhodne doplnila projekcia Mariána Hatalu, dokresľujúca jeho autorský portrét. Výborná atmosféra a pozitívne reakcie publika pokračovali aj v neformálnych rozhovoroch po podujatí.

V Mníchove sa 17. 6. konalo autorské čítanie v krásnych priestoroch Lyrik-Kabinettu. Po príhovore riaditeľky tejto významnej inštitúcie p. Haeusgen sme opäť predstavili prítomným súčasnú literárnu scénu a podali podstatné informácie o jednotlivých účinkujúcich, predstaviteľoch súčasnej slovenskej poézie, zástupcoch troch generácií, ktorí sa následne zapísali do sŕdc prítomných divákov prednesom svojej poézie. Recitátori Pia-Elisabeth Leuschner a Helmut Becker predniesli básne R. Tomáša a M. Hatalu v nemčine, autori sa predstavili pôvodnými slovenskými básňami, projekcie M. Hatalu a M. Haugovej boli ozvláštnením a spestrením večera a prispeli aj k dokresleniu týchto autorských osobností.

Nálada po čítaní v Mníchove bola mimoriadne srdečná, organizátori sa vyjadrili, že také kvalitné podujatie dávno nemali, ocenili aj množstvo propagačných materiálov, časopisy Slovak Literary Review a tlačené verzie básní, ktoré sme priniesli a zadarmo rozdávali publiku. Na podujatí sa zúčastnil aj generálny konzul SR v Mníchove p. Štefan Zemanovič, pracovníčka konzulátu p. Šalgovic, zástupcovia médií, správy o podujatí vyšli v Süddeutsche Zeitung, v LiteraturSeiten München a usporiadatelia vydali viacero propagačných materiálov s informáciami o autoroch a podujatí.

Mottom obidvoch autorských čítaní bola Mehrstimmigkeit, teda Viachlasnosť, čo sa na podujatiach aj viacrozmerne realizovalo.

Obidva tieto júnové večery slovenskej poézie boli skvelou reprezentáciou slovenskej literatúry, konkrétne poézie, skutočne na špičkovej úrovni.

Podujatia sprostredkovali a na realizácii sa spolupodieľali aj Silvia Szarková a Slávka Porubská, manažérky kultúry vo Freiburgu a Mníchove, ďalej Slovenský inštitút v Berlíne a Generálny konzulát SR v Mníchove.

 

Daniela Humajová

 
Mila Haugová Skupinka Marián Hatala
rozhovor recitovanie Publikum