Slovenská a rumunská poézia v Nadlaku

Stretnutie s rumunskými a slovenskými spisovateľkami sa uskutočnilo 28. februára 2020 v Mestskej knižnici v Nadlaku pod názvom Hold láske a večnej ženskosti. Podujatie moderovala Dagmar Mária Anoca, slovenská poetka žijúca v Nadlaku. V autorskom čítaní sa predstavili Viera Benková, slovenská poetka (Srbsko), Katarína Melegová-Melichová, slovenská poetka (Srbsko), Ileana Ursu, rumunská poetka (Srbsko), Hana Košková, slovenská poetka (Slovensko), Dana Podracká, slovenská poetka (Slovensko), Anka Rau- Lehotská, slovenská poetka (Nadlak, Rumunsko), Anna Kalianková, slovenská poetka (Nadlak, Rumunsko), Anna Karolína Dováľová – Zimbran, slovenská poetka (Nadlak, Rumunsko), Lucia Cuciureanu, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Monica Iacob, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Domnica Pop, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Lucia Bibart, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Lia Aalb, rumunská spisovateľka (Arad, Rumunsko) a Ionela Filipas, rumunská poetka (Nadlak, Rumunsko). Odzneli aj básne autorov: Maše Haľamovej, Andreja Sládkoviča a Mihaia Eminescu. Okrem slávnostného poetického večera poetky besedovali s členmi a členkami Literárneho spolku Ondreja Štefanku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku so sídlom v Nadlaku, ako aj s učiteľmi slovenčiny pôsobiacimi na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského. Z básnického večera vyjde zborník, v ktorom bude každá autorka predstavená štyrmi básňami.  

Duchovná výmena je ľudským obohatením a prispieva k rozširovaniu poznania, tvorivosti a novej prizme chápania literatúry.

  • Slovenská a rumunská poézia v Nadlaku - 0