Slovenská účasť na Lipskom knižnom veľtrhu

 

V dňoch 22. – 25. marca 2007 sa konal Lipský knižný veľtrh. Slovensko malo zastúpenie na fóre  „Malé jazyky – veľké literatúry“. Fórum pripravilo Spoločenstvo kultúrnych inštitútov, ktorého členom je i Slovenský inštitút v Berlíne.

Na fóre sa prezentovalo 13 štátov. Za Slovenskú republiku tu vystúpili spisovatelia Jozef Puškáš a Pavol Rankov. Autori uvádzali ukážky zo svojich diel v hodinových blokoch po dvojiciach: Jozef Puškáš so slovinskou spisovateľkou Mojcou Kurmedej, Pavol Rankov s lotyšskou spisovateľkou Laimou Muktupävela. Oba programy moderovala slovakistka Ute Rasslofff. Popri čítaní z diel (poviedka J. Puškáša Chodím pod dne a P. Rankova My a oni) moderátorka s ich autormi diskutovala o prezentovaných dielach, ako aj o ďalšej tvorbe a ich pracovných aktivitách.

Jozef Puškáš sa dňa 23. marca 2007 uviedol aj v programe Čítací maratón v Múzeu Grassi.

Na vyslaní autorov na Lipský knižný veľtrh sa podieľalo Literárne informačné centrum.

(lic)

LEIPZIG BOOK FAIR