Slovenská ženská literatúra

Autorkám prevažne strednej generácie je venované celé druhé tohtoročné číslo Slovak Literatury Review/ Revue der slowakischen Literatur. Farebné reprodukcie Ester Šimerovej - Martinčekovej robia toto číslo SLR aj grafický príťažlivým časopisom.
           Fenoménu ženskej literatúry na Slovensku je venovaná úvodná esej Etely Farkašovej, kritičky a vysokoškolskej pedagogičky, ktorá sa touto témou teoreticky sústavne zaoberá. Patrí k zakladateľkám klubu Femina, združujúceho prozaičky, ktoré vo svojej tvorbe -aj keď v rozdielnej miere akcentujú "ženský aspekt" v literatúre. Farkašová je sama proziačkou a tak číslo prináša úryvok z jej prózy Obloha plná migrujúcich vtákov. Popri nej sú v čísle uverejnené prozaické texty troch výrazných postáv slovenskej literatúry: Margity Figuli, Kláry Jarunkovej a Jaroslavy Blažkovej, ako aj texty Márie Bátorovej, Rút Lichnerovej, Jany Juráňovej a Evy Maliti-Fraňovej. Z poetiek sú v čísle zastúpené Mila Haugová, Maša Haľamová, Lýdia Vadkerti-Gavorníková a Dana Podracká.
           Číslo je doplnené článkom Jany Cvikovej o histórii vzniku a súčasnom profile feministického časopisu Aspekt a rozhovorom Ruženy Dvořákovej-Žiaranovej s prekladateľkou slovenskej literatúry do ruštiny Ninou Šulginou.
           Nové číslo RSL, periodika LIC, ktoré je určene záujemcom o slovenskú literatúru v zahraničí, najmä jej prekladateľom a vydavateľom, prináša zaujímavý a na malej ploche aj relatívne ucelený pohľad na tendencie v súčasnej ženskej literatúry na Slovensku a zároveň umožňuje urobiť si aspoň základnú predstavu o obsahu a literárnych kvalitách textov jej kľúčových autoriek.

Anton Baláž