Novinkou minského vydavateľstva Aľtiora je publikácia bieloruskej novinárky Ireny Goržankinovej Živaja voda Slovakii. Predstavuje šestnásť slovenských kúpeľných miest a  sedem akvaparkov. Krátke informatívne texty dopĺňa množstvo farebných fotografií, ktorými autorka zoznamuje čitateľov nielen s  históriou, architektúrou a  poskytovanými službami kúpeľov, s  liečivými účinkami prameňov, ale pridáva aj zaujímavosti o  jednotlivých regiónoch. Tento sprievodca vytvára obraz o  Slovensku ako o  rajskej krajine, kde popri utužovaní zdravia môžu návštevníci kúpeľov vychutnávať regionálne špeciality, zoznámiť sa s kultúrnymi klenotmi a prírodnými krásami. Treba len veriť, že živá voda z našich prameňov bude pôsobiť tak, aby sa reálny obraz našej krajiny priblížil k tomu, ako ho zachytil na fotografiách S. Bronnikov.