Slovenské básnické "hlasy storočí" v ruštine

Hlasy storočí - antológia slovenskej poézie od jej počiatkov po koniec 20. storočia v ruštine

Ruské slovakistky A. Maškovová a N. Švedovová zostavili a Filozofická fakulta Moskovskej univerzity M.V. Lomonosova k svojmu 250. výročiu vzniku vydala obsiahlu (a unikátnu) antológiu slovenskej poézie od jej počiatkov po koniec 20. storočia pod názvom HLASY STOROČÍ. Antológia vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie a Literárneho informačného centra.
           Slovakistka A. Maškovová, ktorá sa ako literárna vedkyňa a prekladateľka sústavne už niekoľko desaťročí zaoberá slovenskou literatúrou (najmä literatúrou po roku 1945) sa rozhodla predstaviť slovenskú poéziu v čo najširšom historickom priereze, a tak antológiu otvára úryvok z Proglasu v staroslovienskom origináli (a slovenskom a ruskom preklade) a v nasledujúcich troch častiach sa predstavuje slovenská poézia 14. - 18. storočia a potom poézia 19. a 20. storočia. Antológia preto ruskému čitateľovi približuje vrcholné zjavy slovenskej poézie ako H. Gavlovič, J. Hollý, J. Kollár, S. Chalúpka, A. Sládkovič, J. Kráľ či P.O. Hviezdoslav a zvlášť bohato je zastúpená poézia 20. storočia - od I. Kraska po M. Válka. Pri zostavovaní antológie A. Maškovovú ako redaktorku knihy už neobmedzovali žiadne ideologické limity sovietskej éry a tak je v nej prítomný aj duchovný rozmer našej poézie od J. Tranovského po J. Silana. Medzi prekladateľmi jednotlivých autorov nájdeme aj mená takých známych ruských básnikov ako B. Sluckij, B. Okudžava , G. Ajgi či A. Achmatovová a R. Kazakovová.
           Úvodnú štúdiu o slovenskej poézii od najstarších čias po dnešok napísal slovenský básnik a prekladateľ Ján Zambor.
           Antológia slovenskej poézie Hlasy storočí (Golosa stoletij) predstavuje významný edičný čin a preto sa Literárne informačné centrum rozhodlo - v spolupráci so Slovenským inštitútom v Moskve pripraviť jej prezentáciu aj moskovskému literárnemu a odbornému publiku.
           Prezentácia antológie sa uskutoční 3. októbra 2002 v priestoroch Slovenského inštitútu v Moskve. Za slovenskú stranu sa jej zúčastnia: Prof. Ján Zambor, CSc., autor úvodnej štúdie o slovenskej poézii, riaditeľ LIC PhDr. Viktor Timura, CSc., šéfredaktorka Knižnej revue Margita Bíziková a riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov Alexander Halvoník. Zároveň sa pripravuje aj stretnutie s poslucháčmi slovakistiky na Moskovskej univerzite M.B. Lomonosova.
           Vydanie antológie i pripravovaná prezentácia antológie v Moskve možno vnímať aj ako obnovenie predtým intenzívnej literárnej komunikácie medzi slovenskou a ruskou literatúrou a kultúrou.

(ab)
  • Slovenské básnické