Dielo profesora Matúša Kučeru Slovenské dejiny I. Od príchodu Slovanov do roku 1526 predstavilo Literárne informačné centrum v bratislavskom klube spisovateľov 28. apríla. Publikáciu uviedol žiak profesora Kučeru profesor Ján Lukačka. Kompendium slovenských dejín poslúži ako príručka pre všetkých, ktorí sa odhodlali vzdelávať v oblasti historických vied. Viac informácií nájdete na www.litcentrum.sk.