Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie rokov 1914 – 1938. Toto obdobie našich dejín je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bohaté na prelomové zmeny a zvraty, ktoré výrazne zasiahli a formovali celú slovenskú spoločnosť. Ide o stále živé a diskutované dejiny, ktoré často až dodnes pôsobia polarizujúco. Róbert Letz ponúka širokej kultúrnej verejnosti, ako aj študujúcej mládeži pohľad na toto obdobie s množstvom pramenných materiálov. Knihu Slovenské dejiny IV. si môžete kúpiť aj v internetovom kníhkupectve Literárneho informačného centra.