Slovenské detské knihy na Taipei international Book Exhibition

SLC v spolupráci s  Taipei Book Exhibition zabezpečilo výber súčasných slovenských detských kníh, ktoré sa budú prezentovať v rámci výstavy „Rozmanitosť a udržateľnosť“, reflektujúcej celosvetovo diskutované témy kultúrnej integrácie, rodovej rovnosti a trvalo udržateľného rozvoja na 32. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu v Taipei (TIBE) v termíne od 20. do 25. februára 2024. Veľtrh je skvelou šancou stretnúť sa s odborníkmi medzinárodného vydavateľského priemyslu a užiť si jeden z najväčších knižných festivalov v Ázii.