Slovenské knihy do sveta

V roku 2005 vyšli s podporou komisie SLOLIA v prekladoch knihy týmto autorom:

1. Rudolf Sloboda Herečky (po maďarsky: Szinésznök, preklad: L. Gály Olga, vyd. AB-ART)

2. Jana Juráňová – Utrpenie starého kocúra (po maďarsky: A vén kandúr szenvedelmei, preklad: Horváth Erika, vyd. AB-ART)

3. Pavel Vilikovský – Večne je zelený... (po taliansky: E'sempre verde..., preklad: Alessandra Mura,vyd. Edizoini ANFORA, Milano)

4. Dušan Taragel Jozef Gertli Danglár – Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (poľsky: Bajki dla niegrzecznych dzieci i ich trosklivych rodziców, preklad: Tomek Grabinski, vyd. Nowa Edukacja, v Tarnobrzeg)

5. Martin Kukučín: Rysavá jalovica (španielsky: La novilla bermeja, preklad Salustio Alvarado a Renata Bojničanová, vyd. Centro de Linguistica Aplicada Atenea, Madrid).

Ide o bilingválne vydanie (v tomto vydavateľstve vyšiel s podporou komisie SLOLIA  aj preklad Janka Jesenského Pani Rafiková ).

Publikácia obsahuje úvod (47 strán), v ktorom je čitateľ podrobne oboznámený s problematikou slovenčiny kukučínovského obdobia; obsahuje aj biografiu Martina  Kukučína. Určená je predovšetkým študentom slovenského jazyka a slovakistom.

6. Časopis Quorum (po chorvátsky, Záhreb) prináša prózu a verše viacerých slovenských autorov.

Literárny časopis 4/2004 predstavuje v projekte Časopis v časopise slovenských prozaikov, ktorí publikovali v časopise Romboid.

Ide o výber (výber a úvodné slovo: Stanislava Chrobáková - Repar) z prózy Dušana Mitanu (aj jeho rozhovor s Ivanom Štrpkom), Dany Závadovej, Jána Litváka, Jozefa Puškáša, z básní Ivana Koleniča, Miroslava Brücka, Petra Milčáka, Daniela Heviera, Víťazoslava Hronca a prednáška Daniela Heviera Čudáci, excentrici a outsideri (v slovenskej a svetovej literatúre). Na projekte sa podieľalo viacero prekladateľov: Siniša Habijanec, Dubravka Dorotic-Sesar, Martin Machata, Milvia Gulesic-Machata a Maria Kursar.

(Rozhovor s prekladateľom Sinišom Habijancom prinášame v samostatnom príspevku.)

(suba)