Popredná lotyšská poetka a prekladateľka Dagnija Dreika, ktorá sa každoročne zúčastňuje na frankofónnom festivale poézie Cap à l´est v Banskej Štiavnici, niekoľko rokov pracovala na prekladoch slovenskej básnickej tvorby. Napokon sa z jej obdivu slovenskej literatúry zrodila pomerne rozsiahla antológia z výberu našej poézie 19. a 20. stočia Nenogista roze. Slovaku dzejas antologija (Neznáma ruža. Antológia slovenskej poézie), ktorá nedávno vyšla v lotyšskom vydavateľstve Daugava v meste Jurmala. Prekladateľka a zostavovateľka zaradila do antológie 4 slovenské ľudové balady a básne 30 našich autorov. Preklady zoradila chronologicky (najstarším autorom je Janko Kráľ, nasledujú P. O. Hviezdoslav, J. Jesenský, I. Krasko, J. Smrek, V. Beniak, E. B. Lukáč, L. Novomeský, predstavitelia katolíckej moderny, V. Mihálik, M. Válek, M. Rúfus, L. Vadkerti-Gavorníková až po súčasných). Lotyšskému čitateľovi krátkou bibliografiou predstavuje každého autora. Sama preložila básne 29 autorov, prekladateľ Uldis Berzinš preložil básne Milana Rúfusa, ktorému je venovaný i najväčší priestor.

Knižnou novinkou o Slovensku je rumunský preklad Krátkych dejín Slovenska – Scurtă istorie a Slovaciei, ktoré vyšli v bukureštskom vydavateľstve Editura Enciclopedica. Publikáciu autorského kolektívu 10 slovenských historikov zostavila Elena Mannová, v slovenčine vyšla roku 2003. Do rumunčiny ju preložili Eva Mârza a Radu Mârza. Kniha je prierezom našich dejín až po vznik samostatného Slovenska v roku 1993. Prínosom pre rumunského čitateľa môže byť aj podrobná bibliografia ku každému časovému obdobiu a rozsiahly index.

V moskovskom vydavateľstve MIK vyšiel v ruskom preklade výber z tvorby Margity Figuli pod názvom Iskušenie (Pokušenie). Zostavovateľkou knihy je slovakistka Alla Mašková. Nosnou časťou je novela Tri gaštanové kone a okrem nej zaradila do knihy i niekoľko ďalších poviedok. Keďže ju venovala 100. výročiu narodenia Margity Figuli, doplnila ju o obrazové prílohy, listy, rozhovory v časopisoch a o spomienky spisovateľov na ňu. Prerozprávala i svoje osobné stretnutie s M. Figuli v roku 1995. Do ruštiny preložil kolektív pod vedením A. Maškovej a Tri gaštanové kone preložila mladá slovakistka A. Peršková.

Babka na rebríku Dušana Dušeka je ďalšou knihou, ktorá vychádza na základe záujmu talianskych vydavateľov o našu tvorbu pre deti po našom úspešnom čestnom hosťovaní na vlaňajšom Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni. V preklade Aleny Chocholáčkovej a Giacoma Vita ju vydalo talianske vydavateľstvo Acco Editore s ilustráciami Kataríny Ilkovičovej ako La nonna sulla scala. Knihu v marci predstavil vydavateľ na tohtoročnom bolonskom veľtrhu, v jeho edícii sú už talianske preklady našich autorov Jána Uličianskeho (Máme Emu) a Márie Ďuríčkovej (O Guľkovi Bombuľkovi).

Poéziu slovensko-slovinskej autorky Stanislavy Chrobákovej Repar Iz skupne zime (Zo spoločnej zimy) predstavil srbským čitateľom prekladateľ Zdravko Kecman. Vydalo srbské vydavateľstvo Udruženie književnika srpske, Banja Luka.

Všetky publikácie vyšli s podporou Literárneho informačného centra, jeho Komisie SLOLIA.