logo podujatia

Na 18. medzinárodnom salóne kníh pre deti a mládež 8. – 19. júna 2016 v brazílskom Riu de Janeiro je zastúpená aj slovenská knižná tvorba. Organizátori podujatia – Národná nadácia kníh pre deti a mládež – vytvorili medzinárodnú zbierku kníh, čím naplnili ústrednú tému knižného salónu „Príbehy detí: dedičstvo pre ľudstvo – pre Olympijské hry v Rio de Janeiro, medzinárodná zbierka detských kníh".

Do medzinárodnej expozície zaradili aj kolekciu ilustrovaných kníh pre deti v slovenskom jazyku. Je medzi nimi reprezentatívna publikácia Slovenská detská kniha, ktorú Literárne informačné centrum pripravilo pri príležitosti čestného hosťovania Slovenska na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Bologni roku 2010, a prináša prierez najlepších slovenských ilustrátorov 20. storočia a zároveň aj literárnu tvorbu pre deti. Zaujímavé pamätihodnosti Slovenska ponúkajú zahraničným čitateľom dvojzväzkové Divy Slovenska Ondreja Sliackeho, s našimi povesťami sa môžu zoznámiť prostredníctvom Slovenských obrázkových povestí autora Ondreja Sliackeho a ilustrátora Mariána Čapku.

 
Obálka Slovak Chidrens Book obálka Divy Slovenska Obálka Slovenské obrázkové povesti

Kolekciu ilustrovaných slovenských kníh na toto medzinárodné podujatie zabezpečilo Veľvyslanectvo SR v Brazílii v spolupráci s MZVaEZ SR a Literárnym informačným centrom.