Slovenské knihy v Solúne

V čase od 3. do 6. mája sa konal v gréckom Solúne v poradí už 15. medzinárodný knižný veľtrh. Okrem gréckych vystavovateľov sa ho zúčastnili aj vystavovatelia z 20 krajín z celého sveta. Čestným hosťom bola Frankofónia, v spoločnom, stánku boli zastúpené Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko, Rumunsko aj ďalšie krajiny, kde sa hovorí, píše a vydávajú sa knihy vo francúzštine. Významným posunom dopredu bolo rozšírenie veľtržných priestorov o halu 14, kde boli umiestnení vystavovatelia kníh pre deti a mládež, ako aj rozšírená galéria v hale 15, kde sa konali prezentačné a spoločenské podujatia aj výstavy. Medzi zaujímavé podujatia patrili napríklad diskusia o Cene Európskej únie za literatúru, o prekladaní a literárnych cenách, ako aj o možnostiach literatúr tzv. malých jazykov. Pribudli aj nové, veľmi dobre ozvučené a vybavené fóra, kde sa debatovali nielen o literatúre a knihách, ale aj o témach ako demokracia a ekonómia, masmédiá, nádej (tu boli účinkujúci aj migranti z viacerých krízových oblastí). Návštevníci prejavovali záujem najmä o filozofiu, archeológiu, históriu, kultúru. Literárne informačné centrum pripravilo expozíciu slovenských kníh z produkcie 15 slovenských vydavateľov v hale 13, v stánku 69, s rozlohou 9 m 2, ktorý nám opäť bezplatne poskytli usporiadatelia. Slovenský stánok sa nachádzal v blízkosti jedného z najväčších diskusných fór, Literárnej kaviarne, v susedstve stánkov Chorvátska, Izraela, Albánska a Goetheho inštitútu. Slovenský stánok navštívil aj honorárny konzul SR v Solúne p. Konstantin Mavridis, viacerí zahraniční vydavatelia, prekladatelia a záujemci o slovenskú literatúru. Najväčšej pozornosti sa tešili knihy z oblasti beletrie, ale aj knihy o našej krajine, prírodných krásach a pamiatkach. S viacerými vydavateľmi sme rokovali o možnostiach prekladu slovenských kníh do gréčtiny a ich vydaní v Grécku. Opäť sa potvrdil živý záujem o Slovensko a jeho literatúru a naša účasť v Solúne otvára zároveň vždy aj nové možnosti kontaktov do priestoru južného Balkánu.