V užhorodskom vydavateľstve Timpani vyšla pod názvom Tajna (Tajomstvo) antológia krátkych próz slovenských autorov (Jozefa Cígera Hronského, Františka Švantnera, Jána Červeňa, Ivana Horvátha, Petra Karvaša, Dominika Tatarku, Leopolda Laholu, Jána Johanidesa, Rudolfa Slobodu, Vincenta Šikulu, Antona Hykischa, Petra Jaroša, Stanislava Rakúsa, Pavla Vilikovského, Ivana Hudeca, Dušana Mitanu, Dušana Dušeka, Milana Zelinku, Oľgy Feldekovej, Milky Zimkovej, Jána Tužinského, Júliusa Balca, Dušana Mikolaja, Mareka Vadasa) nazvaná podľa poviedky Dominika Tatarku. Prekladateľ a zostavovateľ antológie Ivan Jackanin pred každú ukážku zaradil krátky portrét autora a v úvode načrtáva vývin slovenskej prózy v uplynulom storočí. Antológia vyšla s podporou Literárneho informačného centra – Komisie SLOLIA.