Slovenské slovo v Moravskej Třebovej

 

V reprezentačných priestoroch mestského múzea v Moravskej Třebovej sa študenti miestneho gymnázia stretli na besede s dvoma mladými slovenskými autorkami – Denisou Fulmekovou a Veronikou Dianiškovou. Podujatie sa konalo v rámci Dní slovenskej kultúry, ktoré majú v tomto v starobylom mestečku, oprávnene nazvanom renesančnou perlou Českej republiky, viacročnú  tradíciu.

Jedným z významných organizátorov tohto stretnutia so slovenskými umelcami je aj Slovensko-český klub, s ktorým Literárne informačné centrum spolupracuje i na programe podobne koncipovaných Dní slovenskej kultúry v iných českých mestách. V Moravskej Třebovej sme pred dvoma rokmi predstavili spoločný úspešný projekt: Čítanku modernej slovenskej literatúry pre české stredné školy. A rovnako úspešným podujatím bola i beseda v mestskom múzeu, na ktorú prišla viac ako stovka gymnazistov spolu so svojimi profesorkami českej literatúry a vytvorili vnímavé a zvedavé publikum.

 

 

Denisa Fulmeková je žánrovo rôznorodá autorka. Gymnazistom sa predstavila ukážkami z komorne ladenej zbierky poézie Som takmer preč a humornou, jemne sebaironickou poviedkou z knihy poviedok Tak čo teda? Hovorila i o svojej nedávno vydanej knihe – o románe Dve čiarky nádeje, ktorým sa zaradila do čitateľsky veľmi úspešnej línie autoriek ženských románov. Veronika Dianišková je čerstvá debutantka, 21-ročná poslucháčka Divadelnej fakulty VŠMU. Čítala zo svojej básnickej zbierky Labyrint okolo rúk, ktorú známa poetka Mila Haugová označila za objav pre súčasnú slovenskú poéziu. Veronikine básne zaujali aj jej mladších českých rovesníkov svojou generačnou blízkosťou a bezprostrednosťou básnickej výpovede.

Po besede obe autorky venovali svoje knižky do gymnaziálnej knižnice a z rozhovorov s prítomnými profesorkami češtiny sme sa dozvedeli, že pociťujú potrebu kontaktu so slovenskou literatúrou, ba doslova im „chýba slovenské slovo“, na ktoré bola staršia generácia zvyknutá najmä z už legendárnych televíznych pondelkov z bratislavského štúdia, ale aj z početných slovenských prekladov mnohých svetových autorov, ktoré sa v predchádzajúcom období bežne dostávali na český knižný trh. Veľmi ocenili možnosť živého kontaktu so slovenským slovom. LIC preto bude hľadať formu trvalejšej spolupráce s českým literárnym publikom – zatiaľ aspoň v podobe takýchto v rámci Dní slovenskej kultúry.

Anton Baláž