Slovenskí autori sa predstavujú svetu

Literárnom informačnom centre vyšlo ďalšie číslo časopisu SLOVAK LITERARY REVIEW/REVUE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR. V angličtine a v nemčine ponúka tentoraz zahraničným prekladateľom, vydavateľom, slavistom a všetkým záujemcom o slovenskú literatúru predovšetkým výber z pozoruhodných diel vynikajúcich autorov detskej knihy.

Keďže po predchádzajúcom „detskom“ čísle SLR sa v zahraničí len tak zaprášilo, rozhodli sme sa priblížiť partnerom ďalšie diela z oblasti slovenskej detskej literatúry, ktorá má vo svete už tradične veľmi dobrý ohlas, rozvíja sa, ponúka stále nové témy a priťahuje svojou kvalitou.

Súčasný vývin a tendencie slovenskej detskej knihy zasvätene hodnotí v úvodnej stati Zuzana Stanislavová. Pokiaľ ide o autorské osobnosti predstavené v tomto čísle, pochopiteľne, sú medzi nimi stálice na tejto scéne ako Ľubomír Feldek, Peter Glocko, Daniel Hevier či Ján Uličiansky. Siahli sme však aj po ukážkach z príťažlivých diel Daniela Pastirčáka, Jozefa Urbana, i po najnovších knihách z dielne Gabriely Futovej, Petra KarpinskéhoMareka Vadasa.

V ďalšom bloku autorov zároveň ponúkame v tomto čísle ukážku z viacnásobne oceneného diela Nenapísaný román od Stanislava Rakúsa, básne z pozoruhodnej zbierky Majster Mu a ženské hlasy od Ivana Štrpku a prózu s reportážnymi prvkami a črtami osobného i autorského vyznania Podenka ako subjekt od Ireny Brežnej.

K aktuálnemu zameraniu čísla a k téme detskej literatúry prinášame rozhovor so spisovateľkou Janou Bodnárovou.

So svojimi skúsenosťami so slovenskou literatúrou sa s čitateľmi tentoraz podelila aj literárna vedkyňa, pedagogička a prekladateľka slovenskej literatúry do ruštiny Alla Mašková.

Časopis ďalej ponúka recenzie slovenských kníh vydaných v cudzích jazykoch aj stručné anotácie; aspoň v krátkosti informuje o niektorých zahraničných podujatiach, na ktorých sa slovenské autorky a autori v prvom polroku 2005 predstavili čítaním zo svojich diel, a približuje ich aj fotografickými momentkami. Boli to najmä medzinárodné knižné veľtrhy v Londýne, Paríži, Bologni, Budapešti, Prahe, ale aj Dni slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach, Slovenské dni v Ríme, podujatie Sasko číta slovenských autorov v Drážďanoch a v Lipsku a mnohé iné.

Toto číslo sme s láskavým súhlasom akademického maliara Dušana Kállaya ilustrovali reprodukciami jeho diel. Jednotlivé texty oživujú aj ilustrácie z kníh, z ktorých sme vybrali ukážky.

Časopis SLOVAK LITERARY REVIEW/REVUE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR vstúpil už do jubilejného, 10. roku svojej existencie. Spája slovenských autorov s partnermi v zahraničí a ako propagačno-reprezentačná publikácia slúži na mnohých podujatiach, prezentujúcich slovenskú kultúru vo svete. Ponúka prehľad predovšetkým o súčasnej slovenskej literárnej scéne a tvorbe našich autorov a počas svojho trvania sa už stal základom komunikácie a spolupráce s viacerými vydavateľmi či prekladateľmi vo svete. V internetovej podobe je dostupný všetkým záujemcom na stránke www.litcentrum.sk.

Daniela Humajová

 

  • Slovenskí autori sa predstavujú svetu - 0