V dňoch 16. – 18. marca 2006 spisovatelia Július Balco a Tomáš Janovic prezentovali ukážky zo svojej tvorby na Fóre Kleine Sprachen Grosse Literaturen na knižnom veľtrhu v Lipsku.

Tomáš Janovic predniesol výber z aforizmov a Július Balco novú prózu Žlté ruže, ktorá je publikovaná v druhom dvojčísle časopisu Dotyky z roku 2005.

Fórum Kleine Sprachen Grosse Literaturen sa konalo v Lipsku už po štvrtý raz. Zásluhou organizátorov a zahraničných kultúrnych inštitúcií ponúklo tohto roku návštevníkom veľtrhu prierez čítania celou Európou. Zúčastnilo sa na ňom dvanásť krajín – Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Česko, Maďarsko, Cyprus. Pre vydavateľstvá, lektorov, prekladateľov a záujemcov o literatúru bolo skvelou príležitosťou na stretnutia čitateľov s nemecky hovoriacimi zahraničnými spisovateľmi.

(r)