Literárnom informačnom centre vyšlo španielske číslo časopisu SLOVAK LITERARY REVIEW/REVUE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR. V obsahovej skladbe sme sa rozhodli ponúknuť zahraničným prekladateľom, vydavateľom a všetkým záujemcom o slovenskú literatúru širší výber z pozoruhodných diel vynikajúcich autorov poézie a prózy a rozšírili sme rozsah čísla na 40 strán.

Vývin a trendy súčasnej slovenskej literatúry hodnotí v úvodnej stati Vladimír Petrík. Z autorských osobností, zastúpených v tomto čísle, pochopiteľne, nechýbajú spisovateľské osobnosti ako Dominik Tatarka, Ján Ondruš, Milan Rúfus, Peter Repka, Vincent Šikula, Daniel Hevier, Mila Haugová či Milan Lasica Július Satinský. Siahli sme však aj po ukážkach z príťažlivých diel Michala Hvoreckého, Petra Bilého, predstavili sme aj Moniku Kompaníkovú, Pavla Rankova, Ivana Koleniča Václava Pankovčína.

Ďalej  ponúkame rozhovor s prekladateľom, profesorom slavistiky v Španielsku, Salustiom Alvaradom, s Jánom Zamborom o možnostiach prekladania a vydávania slovenskej literatúry v zahraničí.

K aktuálnemu prehľadnému zameraniu čísla prinášame rozhovor s významnou osobnosťou slovenského literárneho života, s básnikom Milanom Rúfusom.

Časopis ďalej ponúka recenzie slovenských kníh vydaných v cudzích jazykoch a stručné anotácie; aspoň v krátkosti informuje o niektorých zahraničných podujatiach, na ktorých sa slovenské autorky a autori v druhom polroku 2005 predstavili čítaním zo svojich diel, a približuje ich aj fotografickými momentkami. Boli to najmä medzinárodné knižné veľtrhy Salon du Livre v Paríži, Solúne, Frankfurte, ale aj Slovenské dni v Ríme, prezentácia slovenských spisovateľov Mily Haugovej, Jany Beňovej-Parkrovej Jozefa Kollára v Drážďanoch a Lipsku, literárne podujatie Priepasti života v Stuttgarte s účasťou Etely Farkašovej Jozefa Puškáša, autorské čítanie Krása každodennosti v Berlíne (predstavili sa Jana Beňová, Uršuľa Kovalyk a diváci si vypočuli aj poviedku Pavla Rankova). Svetu hovoriacemu po španielsky ponúkame do pozornosti aj knihu Viliama Marčoka a kol. Dejiny slovenskej literatúry III (vyšla v LIC), ale aj mnohé iné.

Toto číslo sme s láskavým súhlasom akademického maliara Rudolfa Krivoša ilustrovali reprodukciami jeho diel. Niektoré texty dopĺňajú stručné informácie o zahraničných vydaniach autorov.

Časopis SLOVAK LITERARY REVIEW/REVUE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR má za sebou už desať rokov existencie. Spája slovenských autorov s partnermi v zahraničí a ako propagačno-reprezentačná publikácia slúži na mnohých podujatiach, prezentujúcich slovenskú kultúru vo svete. Počas svojho trvania sa už stal základom komunikácie a spolupráce s viacerými vydavateľmi či prekladateľmi vo svete. V internetovej podobe je dostupný na stránke www.litcentrum.sk. Pre španielsky jazykový kontext ponúka aktuálne číslo zostaveným výberom možnosť zoznámiť sa s konkrétnymi autormi, získať aspoň stručný prehľad o aktuálnom dianí na slovenskej literárnej scéne.

Daniela Humajová a Peter Chovan