Od roku 1996 podporila komisia SLOLIA LIC 119 knižných vydaní slovenských spisovateľov v zahraničí, a tak s umením popredných slovenských majstrov slova sa sa môžu zoznámiť čitatelia v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rusku a na Ukrajine, vyšli aj v arabčine, hindí, francúzštine, angličtine, nemčine. Viacerým zahraničným vydavateľstvám SLOLIA pomohla vydať antológiu slovenských autorov. Jednou z posledných takýchto edičných udalostí je takmer stostranový prehľad slovenskej prózy poézie a esejistiky zaradený do ruského literárneho mesačníka Neva, ktorý zostavil Oleg Malevič (Jesenský, Švantner, Karvaš, Pavol Vilikovský, Dušek, Bodnárová, Kollár, Balla, Ťažký, Škotka, Lukáč, Haľamová, Horov, Rúfus, Turčány a ďalší).