Slovenskí básnici v Londýne

Vo Veľkej Británii sa tento týždeň uskutočnia vystúpenia dvoch slovenských básnikov – Mily HaugovejIvana Štrpku.

Prvé sa bude konať 16. júna o 19.30 v Aberystwyth Arts Centre v univerzitnom meste Aberystwyth vo Walese, kde obaja básnici prečítajú svoje básne, ktoré vyšli v anglickom preklade v knihe Six Slovak Poets (Arc Publications 2010). Spolu s nimi vystúpi domáca poetka Jasmine Donahaye.

Po presune do Londýna sa v sobotu zúčastnia na garden party, ktorú organizuje The British Czech and Slovak Association na záhrade slovenského veľvyslanectva, a hneď po nej o 19.00 vystúpia v londýnskom Rich Mix Centre spolu s ďalšími domácimi básnikmi.

Prezentačné turné zorganizovala Literature Across Frontiers v spolupráci s LIC a Veľvyslanectvom SR v Londýne.