Slovenskí prozaici v Prahe

Vo štvrtok 24. mája boli hosťami Slovenského domu v Prahe prozaici z Klubu nezávislých spisovateľov Rút Lichnerová, Eva Maliti Fraňová a Juraj Šebesta. V rámci literárneho večera s názvom „Na slovo s literatúrou“ autori hovorili o svojej tvorbe, o súčasnom stave literárneho a kultúrneho diania na Slovensku aj v širších súvislostiach a čítali zo svojich diel. Diváci si so záujmom vypočuli úryvky z kníh Hostina, Kustódi//Arianina kniha a Keď sa pes smeje  v podaní ich autorov. Večer, ktorý moderoval riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, sa vyznačoval príjemnou, priateľskou atmosférou s dôrazom na spoločné kultúrne hodnoty Slovákov a Čechov.