Slovenskí spisovatelia v Budapešti

 

Na 24. Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti od 20. do 23. apríla 2017 sú tento rok čestným hosťom krajiny Vyšehradskej štvorky. Zvýšená pozornosť są teda opäť bude upierať aj na slovenských autorov.

Návštevníkom i odbornej verejnosti są predstavia:

 

Štvrtok 20. 4. 2017

 

10:00 – 13:00 Petőfi Irodalmi Muzeum

Stretnutie účastníkov Festivalu debutantov a nositeľov Európskej ceny za literatúru

Michal Havran a Svetlana Žuchová

 

Piatok 21. 4. 2017

 

10:00 – 11:30 Európsky bod

Tendencie a interferencie v literatúrach V4

Veronika Šikulová a Radoslav Passia

 

10:00 – 12:00 Hala B1, stánok V4

Burza destkej literatúry

spisovateľ Marek Vadas a ilustrátorka Daniela Olejníková

 

11:30 – 13:00 Európsky bod

Viacjazyčnosť európskych literatúr a prieniky medzi nimi

Svetlana Žuchová

 

14:00 – 15:30 Európsky bod

Európa z pohľadu žien

Ivana Dobrakovová

 

15:30 – 17:00 Európsky bod

Vonkajšie a vnútorné aspekty v mladej európskej literatúre

Michal Havran

 

16:00 – 16:45 Hala B1, stánok V4

Veronika Šikulová – prezentácia prekladu knihy Domček jedným ťahom (vyd. L´ Harmattan)

 

18:00 – 18:45 Hala B1, stánok V4

Vyšehradskí literárni rezidenti

Svetlana Žuchová

 

Sobota 22. 4. 2017

 

12:00 – 12:45 Hala B1, stánok V4

Stretnutie debutantov z krajín V4

Michal Havran

 

15:00 – 15:45 Hala B1, stánok V4

Prezentácia prekladu knihy Toxo Ivany Dobrakovovej

 

17:00 – 17:45 Hala B1, stánok V4

Vyšehrad a z pohľadu ženských autoriek

Ivana Dobrakovová a Svetlana Žuchová's

 

19:00 – 19:45 Hala B1, stánok V4

Prezentácia prekladu knihy Entropia

Maroš Krajňak a Radoslav Passia

 

 

Nedeľa 23. 4. 2017

 

12:00 – 12:45 Hala B1, stánok V4

Umenie a videnie sveta svetových náboženstiev

Michal Havran

 

14:00 – 14:45 Hala B1, stánok V4

Prezentácia prekladu knihy Obrazy zo života M.

Svetlana Žuchová

 

15:00 – 15:45 Hala B1, stánok V4

Psychoanalýza na periférii

Prezentácia knihy Adama Bžocha

 

16:00 – 16:45 Hala B1, stánok V4

Literárni vedci v o literatúrach V4

Adam Bžoch

 

17:00 – 17:45 Hala B1, stánok V4

Prezentácia literárnych časopisov z krajín V4

Gabriela Magová