Mila Haugová a Miroslava Vallová

Mila Haugová a
Miroslava Vallová

V Letnej čitárni Mestskej knižnice Bratislava U červeného rak sa stretli v stredu podvečer (24. júla) v programe Ľahšia škola / Lehčí škola dva poetické hlasy – slovenský a český. Slovenskú poéziu reprezentovala ukážkami svojej najnovšej tvorby poetka a prekladateľka Mila HAUGOVÁ a český hlas pridal básnik, prekladateľ a vydavateľ Petr BORKOVEC, ktorého tvorba patrí k vrcholom súčasnej českej poézie. Podujatie moderovala riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová. Hudobný blok vyplnilo sláčikové trio v zložení Ivana Zemáneková, Martin Heriban a Ján Kružliak.

Petr Borkovec

Petr Borkovec