SLOVENSKO čestný hosť na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Bologni 2010
V čase 23. – 26. marca 2010 sa konal v poradí už  47. medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež v Bologni, na ktorom bolo Slovensko čestným hosťom. V tejto súvislosti sme prezentovali našu krajinu nielen výstavnou expozíciou slovenských ilustrátorov a národnou expozíciou s publikáciami slovenských vydavateľstiev na pôde výstaviska, ale aj viacerými výstavami, predstaveniami, rôznymi kultúrnymi podujatiami, účasťou našich umelcov, autorov, ilustrátorov a ďalších na odborných seminároch a podujatiach na výstavisku aj v meste.

MKV BOLOGNA

Hlavná výstavná expozícia slovenských ilustrátorov s názvom Slovakunitedimaginations sa rozprestierala  na ploche 200 m2    Dizajn expozície bol dielom akademického maliara Pavla Chomu, kurátorkou výstavy bola Barbara Brathová.

Hlavná expozícia pred otvorením
Hlavná expozícia
pred otvorením
Otvárací ceremoniál. Zľava: Dušan Čaplovič, AndreaRonchi, Fabio Roversi Monaco
Otvárací ceremoniál.
Zľava: Dušan Čaplovič,
Andrea Ronchi,
Fabio Roversi Monaco
Dušan Čaplovič, rozhovor pre STV
Dušan Čaplovič,
rozhovor pre STV
Na vernisáži Scanera zľava:  Lorenzo Sassoli de Bianchi, Miroslava Vallová a Matej Krén
Na vernisáži Scannera
zľava:  Lorenzo Sassoli
de Bianchi, Miroslava
Vallová a Matej Krén
Scaner Mateja Kréna v Galérii MAMbo
Scanner Mateja Kréna
v Galérii MAMbo
Umberto Eco v rozhovore s Majkou Štefánkovou
Umberto Eco v rozhovore
s Majkou Štefánkovou

 

 

V slovenskom národnom stánku s rozlohou 64 m2 bolo vystavených vyše 300 titulov z produkcie takmer 30 slovenských vydavateľstiev. Nové riešenie stánku ponúklo priestor aj na stretnutia odborníkov z oblasti knižnej kultúry a pracovné rozhovory.

V predvečer otvorenia veľtrhu, 22. 3. 2010, mali prítomní možnosť pozrieť si v galérii MAMbo veľkolepú inštaláciu expozície Mateja Kréna pod názvom Scanner.

Večer v divadle Arena del Sole bol v znamení baletného predstavenia M. R. Štefánik v réžii Ondreja Šotha v podaní Košického divadla.

Slávnostné otvorenie čestného hosťovania Slovenska prebehlo 23. 3. 2010. Hlavné príhovory predniesli podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, taliansky minister pre európske záležitosti Andrea Ronchi a riaditeľ veľtrhu Fabio Roversi Monaco. Ministerstvo kultúry SR na tomto slávnostnom akte reprezentoval štátny tajomník Augustín Jozef Lang, mesto Bratislava zastupoval primátor Andrej Ďurkovský. Nechýbal veľvyslanec SR v Taliansku Stanislav Vallo.

Dňa 23. 3. sa uskutočnili aj vernisáže výstavy výberu z tvorby Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej, výstavy hračiek, ako aj výstavy diel slovenských ilustrátorov ocenených na BIB Bratislava v podchode na železničnej stanici. Návštevníkov centra mesta určite upútalo predstavenie Štyria škriatkovia a Vivaldi na motívy rozprávky Jána Uličianskeho v podaní poslucháčov bratislavskej VŠMU, ktoré malo reprízu 24. 3. 2010 aj na pôde veľtrhu.

Úspech pri svojich vystúpeniach zožali aj skupiny Longital, Pressburger Quartet a Duo Jonáš a Jakabčic.

Slovenské knižné hodovanie bol názov podujatia, ktoré zorganizovalo kníhkupectvo Giannino Stoppani, kde slovenskí ilustrátori a autori podpisovali svoje knihy.

Na výstavisku aj v meste vyvolávali obdiv scénky a improvizované predstavenia Vranovského chodúľového divadla, či divadelné predstavenie Rabínka a Solitaire.sk.

Na pôde veľtrhu sa konali aj početné odborné semináre a okrúhle stoly o ilustrátorskej tvorbe a literatúre pre deti Európska detská literatúra – perspektívy vývoja, Špecifiká prekladu detskej literatúry, Slovenská moderná autorská rozprávka či História BIB – Bienále ilustrácií Bratislava.

Veľký ohlas mal aj film SLOVÁ(CI) & OBRAZY, ktorý zabezpečilo LIC v spolupráci s VŠMU v Bratislave a mladí filmoví umelci ním priblížili publiku v Bologni 15 významných autorských a ilustrátorských osobností.

Slovensko zostalo v Bologni aj po skončení veľtrhu. Slovenský filmový ústav v spolupráci s Cineteca di Bologna pripravil ukážky z tvorby popredných autorov slovenských kreslených filmov.

V dňoch 26. – 28. 3. 2010 pripravili herci divadla Reon divadelné animácie venované dielu Mateja Kréna Múr z kníh v priestoroch galérie MAMbo.

V rámci veľtrhu sa organizovalo udeľovanie cien “Bologna Ragazzi Award” a “Bologna New Media Prize”.

Stánok ako miesto na rokovania a stretnutia s partnermi využili zástupcovia vydavateľstiev aj tlačiarní, schádzali sa tu i reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií, ilustrátori, autori, prekladatelia a slovenskí krajania žijúci v Taliansku. Treba spomenúť aj návštevu Umberta Eca, ktorý sa na pôde národného stánku stretol so zástupcami slovenskej delegácie.

Uskutočnila sa tu aj prezentácia knihy autorov Jána Uličianskeho a Petra Čisárika v preklade Dariny Šestákovej a Giacomo Vit Máme Emu.

Po skončení veľtrhu  sme odovzdali časť kníh z národného stánku zastupiteľskému úradu SR v Ríme.