Slovensko čestný hosť v Karlsruhe

V nemeckom Karlsruhe sa uskutočnil (12. 11. – 6. 12.) už tradičný veľtrh kníh, na ktorom sa toho roku predstavilo Slovensko ako čestný hosť. Po vlaňajšom čestnom hosťovi Írsku sme sa s našou expozíciou krásnych kníh určite nedali zahanbiť, čo ocenili aj návštevníci. Okrem knižnej expozície sa na večerných autorských čítaniach predstavili Pavol Rankov, Michal Hvorecký a Ivan Štrpka. V nedeľu 22. 11. Pavol Rankov ponúkol ukážky zo svojho románu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) v slovenčine a herec Michael Stülpnagel predniesol ukážky z tohto románu v nemeckom preklade Simona Grubera. V utorok sa Michal Hvorecký, ktorému už v Nemecku vyšli dva romány v preklade Mirka Kraetscha, prezentoval čítaním z románu Eskorta. V slovenčine aj v nemčine ponúkol prítomným divákom prierez knihou a priateľsky debatoval v slovenčine aj v nemčine s publikom, ktoré jeho výkon ocenilo srdečným potleskom. V stredu 23. 11. ponúkol na večernej čítačke Ivan Štrpka výber zo svojej originálnej poézie. V slovenčine predniesol jednu z elégií a montáž z cyklu Medzihry. Bábky kratšie o hlavu. V nemčine predniesol výber z jeho tvorby opäť Michael Stülpnagel. Autorov publiku predstavila a všetky podujatia moderovala Daniela Humajová. Vystavené knihy si po skončení výstavy prevzala Mestská knižnica v Karlsruhe.

–dh–