Vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1 slávnostne otvorili podvečer 4. augusta výstavu Z oboch strán Dunaja /Dunán innen, Dunán túl, ktorá prezentuje slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské dialógy v prekladovej literatúre od 19. storočia až po súčasnosť. Premiérovo bola výstava otvorená v Széchényiho národnej knižnici ako sprievodný program počas čestného hosťovania Slovenska na 23. medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti v apríli tohto roku. Pri tejto príležitosti vyšlo v nových maďarských prekladoch až štyridsať titulov súčasných slovenských autorov. Takúto širokú ponuku našej literárnej tvorby dostali maďarskí čitatelia vďaka finančnej podpore Komisie SLOLIA, organizačnej spolupráci Literárneho informačného centra a Slovenského inštitútu v Budapešti, ako aj ústretovosti maďarských vydavateľstiev a prekladateľov. Autorkou koncepcie a libreta budapeštianskej prezentácie bola prekladateľka a vysokoškolská pedagogička Ildikó Hizsnyai-Tóth z Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK v Bratislave. Knižnú prezentáciu dopĺňala výstava fotografií slovensko-talianskej fotografky Lucie Gardin Tváre slovenskej literatúry.

pohľad 1   pohľad 2   pohľad 3
foto: Ctibor Bachratý

Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s Literárnym informačným centrom pripravila mierne modifikovanú výstavu pre bratislavských návštevníkov ako aktívny kultúrny dialóg medzi dvoma členskými krajinami v období predsedníctva SR v Rade Európskej únie, ako to zdôraznila na slávnostnom otvorení výstavy generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová. Riaditeľka LIC Miroslava Vallová v príhovore upriamila pozornosť na tých, ktorí sa na vernisáži nezúčastnili, ale na vďaka nim je výstava obsažná a nadväzuje živý dialóg s návštevníkmi – ocenila osobný vklad kurátorky Ildikó Hizsnyai-Tóth pri vyhľadávaní vzácnych dokumentov a vysokú profesionalitu fotografickej tvorby Lucie Gardin.

Hudobný program na vernisáži podčiarkol tému maďarsko-slovenských dialógov výberom skladieb autorov Vojtecha Kelera a Bélu Bartóka, ktorí sú spätí so Slovenskom aj Maďarskom a ich tvorba patrí do obidvoch kultúr. Ich skladby zahrali huslista Juraj Tomka a klavirista Maroš Klátik.

Výstava je prístupná verejnosti do 25. augusta v pracovných dňoch od 10. do 19. hod.

Tlačová správa a fotografie na stránke Univerzitnej knižnice