Slovensko na Medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom 2009

V dňoch 14. – 18. októbra 2009 sa vo Frankfurte nad Mohanom konal v poradí už 61. medzinárodný knižný veľtrh, ktorý sa niesol v znamení čestného hosťovania Číny.

Čínu ako čestného hosťa reprezentovali spisovatelia, umelci a samozrejme množstvo knižnej produkcie aj pozoruhodných umeleckých programov.

Logo veľtrhu

Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravilo Literárne informačné centrum, bola na prízemí haly 5, v stánku C 940 s príťažlivým dizajnom, ktorý pritiahol množstvo návštevníkov. Na rozlohe 60 m2 sa predstavilo 40 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky, vlastivedných sprievodcov a mapové publikácie, vystavená bola aj kolekcia najnovších úspešných a odporúčaných kníh.

 

Stánok LIC Panel s fotografiami laureátov ceny EÚ Vladimír Šucha, Pavol Rankov, Alexander Halvoník, Daniela Humajová Daniela Humajová, Vladimír Šucha, Pavol Rankov, Alexander Halvoník
Pavol Rankov pri paneli s fotkami laureátov ceny EÚ Posedenie v stánku Chrbáty Piotr Marciszuk

 

Vydavatelia stánok používali ako svoju základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi. Na pôde stánku sa v piatok 16. októbra predstavil aj významný slovenský autor Pavol Rankov, víťaz ceny Európskej únie za literatúru 2009 nominovaný za Slovensko, ktorý podpisoval svoju úspešnú knihu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). V tento deň sa v stánku uskutočnilo aj neformálne stretnutie so zahraničnými vydavateľmi, prekladateľmi, záujemcami o slovenskú literatúru a pracovníkmi z oblasti knižnej kultúry.

 

Pri pulte v stánku Miriam Bilačičová, Tony Ward Mária Bátorová za mikrofónom
Publikum Mária Bátorová Peter Repka, Alexander Halvoník

Literárne informačné centrum, Pobočka Slovenského veľvyslanectva v Bonne a Slovenská katolícka misia pripravili v sobotu 17. októbra v centre mesta Frankfurt literárne pásmo o Pavlovi Straussovi, ktoré zostavila a prezentovala prof. Mária Bátorová.

Účasť Slovenskej republiky a prezentáciu našej literatúry možno hodnotiť ako veľmi úspešnú propagáciu slovenskej kultúry vôbec, na vysokej profesionálnej úrovni.