Slovensko na Salon du livre 2012

Najvýznamnejší frankofónny medzinárodný knižný veľtrh – parížsky Salon du livre – po vlaňajšom skrátení na štyri dni mierne zoštíhlel aj rozlohou výstavných plôch. Na parížskom výstavisku Porte de Versailles sa tento rok 16. – 19. marca stretli na 32. ročníku tohto knižného festivalu knihy a ich milovníci zo 40 krajín. Najväčšia pozornosť bola zameraná na literatúru Japonska ako čestného hosťa a stretnutia s moskovskými spisovateľmi; parížsky knižný festival totiž poskytuje čestné pozvanie okrem krajiny aj niektorému hlavnému mestu. Z domácich tvorcov kníh sa na Salone zúčastnili zástupcovia takmer 1200 vydavateľstiev zo všetkých francúzskych regiónov, stovky autorov a zástupcovia najvýznamnejších knižníc.

Dve desiatky slovenských vydavateľov boli zastúpené na Salone v národnom stánku prostredníctvom vyše dvoch stoviek najnovších titulov. Opakovaná prítomnosť slovenskej knižnej tvorby na frankofónnom veľtrhu už po deviaty raz postupne priťahuje pozornosť odbornej, ale aj širšej čitateľskej verejnosti na našu literatúru. S konkrétnymi otázkami na možnosť prekladov Feldeka, Vilikovského, ale aj feministických autoriek sa na nás obrátili francúzski prekladatelia, ktorí doteraz prekladali len českých autorov. Náš stánok navštívili aj rodičia Laurenta Bineta, ktorého román H + H + H. Himmlerov mozog Heydrich vyšiel v slovenskom preklade vlani vo vydavateľstve Marenčin PT.

V reprezentačných priestoroch Veľvyslanectva SR v Paríži v piatok 16. marca prezentovali svoju tvorbu poetky Dana Podracká a Eva Lukáčová. Literárny večer pod názvom Dunajčanky pripravila riaditeľka LIC Miroslava Vallová, ktorá program vo francúzštine moderovala, v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži. V programe vystúpila aj francúzska poetka a prekladateľka Jeanine Baude, ktorá s Miroslavou Vallovou zostavila a prekladá rovnomennú antológiu slovenskej ženskej poézie desiatich autoriek (Les Danubiannes), mala by vyjsť vo Francúzsku budúci rok. Básne Evy Lukáčovej vo francúzštine recitovala Sabeline Aumary a poéziu Dany Podrackej Michel de Maulne. Na poetickom večere sa zúčastnil aj veľvyslanec Marek Eštok, ktorý na záver spontánne ocenil jeho vysokú úroveň.

 

Marta Bábiková

 

Miroslava Vallová, Jeanine Baude, Eva Lukáčová a Dana Podracká
Pripravovanú antológiu slovenských poetiek
Dunajčanky vo francúzskom preklade predstavili
Miroslava Vallová (zľava), Jeanine Baude,
Eva Lukáčová a Dana Podracká.