Slovensko na Salone 2012

Najvýznamnejší frankofónny medzinárodný knižný veľtrh – parížsky Salon du livre – po vlaňajšom skrátení na štyri dni mierne zoštíhlel aj rozlohou výstavných plôch. Na parížskom výstavisku Porte de Versailles sa tento rok 16. – 19. marca stretli na 32. ročníku tohto knižného festivalu knihy a ich milovníci zo 40 krajín. Najväčšia pozornosť bola zameraná na literatúru Japonska ako čestného hosťa a stretnutia s moskovskými spisovateľmi.

Aj keď pre francúzskych čitateľov, rovnako ako aj pre slovenských, je najznámejším a najčítanejším japonským spisovateľom Haruki Murakami, medzi dvadsiatkou oficiálne pozvaných autorov nebol. Podľa zoznamu organizátori dali prednosť mladým, neznámym autorom – prozaikom, básnikom, autorom pre deti a mládež a tvorcom manga. Totiž s oficiálnou pozvánkou na Salon poskytuje francúzska strana aj preklad diela čestného hosťa a jeho propagáciu v médiách a vo výkladoch kníhkupectiev. Nuž, Haruki Murakami takúto reklamu určite nepotrebuje. Dve desiatky slovenských vydavateľov boli zastúpené na Salone v  ná r od nom s tá n k u prostredníctvom vyše d v o c h s t o v i e k n aj novších titulov. Opakovaná prítomnosť slovenskej knižnej tvorby na frankofónnom veľtrhu už po deviaty raz postupne priťahuje pozornosť odbornej, ale aj širšej čitateľskej verejnosti na našu literatúru. S konkrétnymi otázkami na možnosť prekladov Feldeka, Vilikovského, ale aj feministických autoriek sa na nás obrátili francúzski prekladatelia, ktorí doteraz prekladali len českých autorov.

Návštevníkov zaujali najmä obrazové publikácie z Vydavateľstva Slovart s fotografiami Karola Kállaya Smrť Kriváňa (s básňou P. O. Hviezdoslava) a Bratislava moja, ako aj reprezentatívna Slovenská detská kniha, ktorú pri príležitosti čestného hosťovania Slovenska v Bologni roku 2010 vydalo v angličtine aj taliančine LIC. Okrem týchto graficky pútavo spracovaných kníh návštevníci najčastejšie siahali po sprievodcoch kultúrnymi a prírodnými pamiatkami Slovenska z vydavateľstva DAJAMA, publikáciách o zaniknutých miestach starej Bratislavy z vydavateľstva Marenčin PT, francúzskych prekladoch našich autorov a zaujala aj Vianočná kniha D. Heviera v angličtine z TRIO Publishing. V reprezentačných priestoroch Veľvyslanectva SR v Paríži v piatok 16. marca prezentovali svoju tvorbu poetky Dana Podracká a Eva Lukáčová. Literárny večer pod názvom Dunajčanky pripravila v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži riaditeľka LIC Miroslava Vallová, ktorá program vo francúzštine moderovala. V programe vystúpila aj francúzska poetka a prekladateľka Jeanine Baude, ktorá s Miroslavou Vallovou zostavila a prekladá rovnomennú antológiu slovenskej ženskej poézie desiatich autoriek (Les Danubiannes), mala by vyjsť vo Francúzsku budúci rok. Na poetickom večere sa zúčastnil aj veľvyslanec Marek Eštok, ktorý na záver spontánne ocenil jeho vysokú úroveň.