Májová Praha sa už sedemnásty raz otvorila svetu kníh. Návštevníkov knižného festivalu vítali pred vstupom do secesného Priemyslového paláca z pravej strany tradičný bibliobus, vyslanec Mestskej knižnice v Prahe, tento rok s prívlastkom e-bibus s nákladom e-kníh, a sprava beduínsky stan, symbolizujúci arabskú civilizáciu, ktorú reprezentovala Saudská Arábia ako tohtoročný čestný hosť. Podľa programov aj počtu výstavných stánkov venovaných e-knihám na tohtoročnom pražskom veľtrhu vznikol dojem, že o niekoľko rokov budú prevažovať nad klasickými tlačenými knihami. Teda symboly budúceho a zašlého sveta tvorili vstupnú bránu do súčasného sveta kníh. Naznačovali dva piliere mosta, ktorý spája odlišné národy, náboženstvá, civilizácie, ale aj rozdielnu históriu a v nej vzťah ku knihám, ktorý prepojením umožňuje vzájomné poznávanie. Lepšie poznať, znamená aj pochopiť. A pochopenie vedie k porozumeniu.

S týmto poslaním sa podujal vydávať slovenskú literatúru v arabčine vydavateľ Khaled Abbás z káhirského vydavateľstva Sphinx Agency, ktorý s prekladateľom Khalidom Biltagim predstavil v národnom stánku slovenskej knižnej kultúry, priamo oproti expozícii Kráľovstva Saudskej Arábie, antológiu desiatich slovenských autoriek v arabskom preklade. Slovenské autorky zastupovala prozaička Veronika Šikulová. Vydavateľ chce okrem priblíženia slovenskej literatúry arabským čitateľom, ale najmä čitateľkám a autorkám sprostredkovať iný pohľad na svet. Opačný pohľad – nás Slovákov na arabský svet – priblížila hneď v nasledujúcej prezentácii Emíre Khidayer. Hovorila o svojich knihách Arabský svet – Iná planéta? a Život po arabsky, ale aj o svojich osobných skúsenostiach z pobytu v krajinách Orientu. Okrem prítomného publika zaujala aj českého vydavateľa, a tak most porozumenia prepája ďalšie kultúry.