Slovensko predstaví 200 detských kníh

V talianskej Bologni sa dnes začína 41. Medzinárodný veľtrh detskej knihy.

Slovensko tu vystaví vyše 200 titulov z produkcie 20 slovenských vydavateľstiev.
„Expozície poskytujú pohľad na najnovšie trendy a dávajú príležitosť zhodnocovať obchodné aktivity,“ uviedla Ľubica Suballyová, hovorkyňa Literárneho centra, ktoré národnú expozíciu spolu so sprievodnými akciami organizuje. V rámci sprievodných akcií LIC usporiada na veľtrhu do soboty okrúhly stôl o možnostiach prenikania slovenskej literatúry na taliansky trh a o možnostiach podnikateľskej spolupráce slovenských a talianskych vydavateľov. Uskutoční sa tu aj čítanie z diela spisovateľky Jany Bodnárovej, ilustrátorský workshop Miloša Koptáka s deťmi z materských škôl a autorova prezentácia či okrúhly stôl o výsledkoch slovensko-dánskeho ilustrátorského workshopu v dánskom Viborgu.
V priestoroch národnej expozície sa stretnú zástupcovia slovenských vydavateľstiev a tlačiarní, reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií, ilustrátori a slovenskí krajania žijúci v Taliansku. Okrem tohto stánku majú na veľtrhu zastúpenie slovenské tlačiarne - Neografia, Slovenská Grafia, Slovart Print a tiež BIBIANA  Medzinárodný dom umenia pre deti.
Bolonský veľtrh je podľa Suballyovej čoraz významnejším komunikačným priestorom v oblasti neustále sa približujúcich súvislostí medzi rôznymi mediálnymi a produktovými odvetviami, pôsobiacimi na deti. Vlaňajšia ústredná téma veľtrhu  Globálne vzdelávacie iniciatívy sa stretla s obrovským úspechom, a preto túto iniciatívu rozvíjajú aj tento rok.
                                                                                                                                    

  (TASR, Bratislava)

(Národná obroda 14. apríla 2004, č. 86, roč. XV.)