Už keď vydavateľstvo Ikar začalo pred piatimi rokmi vydávať v slovenčine sériu veľkých encyklopédií z vydavateľstva Dorling Kindersley, zrodila sa myšlenka prezentovať takouto formou aj naše prírodné a kultúrne pamiatky, prezradila na slávnostnom uvedení monumentálnej encyklopédie Slovensko A – Ž členka predstavenstva Ikar Gabriela BELOPOTOCKÁ 25. novembra v bratislavskom Pálffyho paláci. Cestu od nápadu po jeho uskutočnenie, naplnenú takmer dvojročnou sústredenou prácou dvadsaťčlenného tímu odborníkov, redaktorov, knižných grafikov a výtvarníkov, ako myšlienka dostávala knižnú podobu, priblížil líder autorského kolektívu Ján LACIKA. Slovensko A – Ž obsahuje takmer 5000 abecedne zoradených hesiel, ktoré zahŕňajú portréty vyše 1000 osobností, samostatné heslá približujú 1200 miest a obcí a 200 pamiatok a turistických objektov, ale aj významné udalosti, dokumenty a umelecké diela. Ide o všeobecnú encyklopédiu, široko obsahovo zameranú na oblasti prírody, miestopisu, pamiatok, dejín, osobností a umenia. Obsažné, prehľadne členené texty dopĺňa 2 000 fotografií, máp a obrázkov. O tom, že Slovensko má naozaj bohatý potenciál osobností, potvrdili svojou prítomnosťou aj umelci, ktorí knižný klenot Slovensko A – Ž uviedli do života. Spievala sólistka Opery SND, známa aj na popredných svetových operných scénach, sopranistka Ľubica VARGICOVÁ, knižku krstili soľou a chlebom členka Činohry SND Emília VÁŠÁRYOVÁ a režisér Jozef BEDNÁRIK, programom sprevádzala herečka Zdena STUDENKOVÁ. V predvianočnom čase však vydavateľstvo Ikar nemyslí len na čitateľov, ale aj na tých, ktorí potrebujú pomoc. Symbolický šek na 5000 eur si z rúk Gabriely Belopotockej prevzala výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. Ikar venuje jedno euro z každej predanej knihy na pomoc onkologicky chorým deťom.

–báb–