Slovensko/anglický, anglicko/slovenský technický slovník

Po úspešnom prvom vydaní Slovensko/anglického, anglicko/slovenského technického slovníka Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá ponúka jeho druhé rozšírené vydanie. V slovensko-anglickej časti obsahuje vyše 26 tisíc hesiel a v anglicko-slovenskej takmer 23 tisíc hesiel.Druhé vydanie autor Štefan Kličimunka rozšíril o základné technické výrazy a zložené heslá z oblasti strojárstva, výpočtovej techniky, automatizácie a robotizácie technologických procesov, ako aj poľnohospodárskej a vojenskej techniky. Niektoré termíny z prvého vydania, ktoré neboli adekvátne technickej terminológii autor vynechal. Slovník obsahuje aj odborné výrazy, ktoré sa v bežných slovníkoch nenachádzajú. Pri tvorbe slovníka čerpal z dostupnej odbornej literatúry a zúročil skúsenosti z  dlhoročnej prekladateľskej činnosti. Slovník využije vo svojej činnosti technická inteligencia, uvítajú ho tlmočníci a prekladatelia, ale aj  široká odborná verejnosť. Treba oceniť aj tabuľky prevodov, napr. prevod zlomkov palca na milimetre, prevod stôp a yardov na metre, štvorcových palcov na štvorcové centimetre, teplotných stupňov Celzia a Fahrenheita, britských a amerických galónov na litre a opačne, či prevod anglických libier na kilogramy a opačne.

-mgb-