Slovenský a český PEN v Prahe

V Slovenskom inštitúte v Prahe sa konal 11. marca spomienkový večer venovaný lekárovi, spisovateľovi a publicistovi Andrejovi Reinerovi, ktorý pred necelými dvomi rokmi tragicky zahynul na Floride. Z jeho poslednej knižky Tati... prečítali dva príbehy Viera Kučerová a Martin Matejka a prostredníctvom nich nám pripomenuli láskavý humor Andreja Reinera. V takomto duchu – priateľskom, úsmevnom – sa niesol celý večer, na ktorom sa zúčastnili aj matka a dcéra Andreja Reinera, zástupcovia farmaceutických firiem, kde Andrej Reiner pracoval, ako aj predsedovia českého a slovenského PEN-klubu Jiří Dědeček a Ireney Baláž. Slovenskí hostia vniesli do programu príjemnú, slávnostnú náladu, českí účastníci zasa  príslovečné vtipkovanie. Jiří Dědeček prispel svojimi songami v sprievode gitary. Podujatie za účasti početných divákov nám opäť pripomenulo prospešnosť vzájomného zbližovania českých a slovenských literátov, tentoraz na pôde PEN-klubu.