Slovesná jar 2008 s účasťou LIC

V dňoch 1. – 7. apríla 2008 sa uskutoční tradičný festival slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umeleckého slova v Martine so sprievodnými podujatiami a besedami v domoch Matice slovenskej na celom Slovensku.

Za Literárne informačné centrum vystúpi Anton Baláž v programe Odkrývanie stratených slovenských pokladov (2. apríla); Dana Podracká v programe Pamodaj šťastia, rozprávka! (4. apríla); Viliam Marčok v programe Slovenská literatúra v roku 2007 (7. apríla). Na záver podujatia uvedieme scénické poetické pásmo MON COUER z tvorby Milana Rúfusa k 80. výročiu narodenia básnika (7. apríla).

 

Program podujatia:

                       Hlavný program v Martine 1. – 7. apríla 2008

1. apríl 2008

10:00 h, Biblická škola, Memorandové námestie        

Jarná škola humoru        

Náučno-zábavné podujatie pre stredoškolákov prezentujúce humor v slovenskej literatúre.
Účinkujú: Milan Lechan, Peter Glocko ml., Milan Stano Ivanom Szabó
Scenár: Igor Válek
Moderuje: František Výrostko

15:00 h, Turčianska knižnica, Divadelné námestie

Prvý apríl v knižnici – prevažne vážne o humore
Stretnutie s Milanom Lechanom, Petrom Glockom ml., Milanom Stanom a Ivanom Szabóom
Moderuje Igor Válek

2. apríl 2008

10:00 h, Biblická škola, Divadelné námestie 

Európa jazykov a národov – slovenčina v Európe  

Prezentačné odborné podujatie najmä pre pedagógov.
Účinkujú: Viliam Mruškovič, Ábel Kráľ a ďalší jazykovedci
Scenár a moderovanie: Peter Mišák      

13:00 h, I. budova MS Matičný dom

Vernisáž výstavy obrazov Ľudovíta Hološku „Príbeh znaku“ a prezentácia obrazových publikácií z matičnej edície Knižnica MS 

Výstavu kurátorsky pripravila Vlasta Bellová

18:00 h, Biblická škola

Odkrývanie stratených slovenských pokladov

Autorský večer s významnými osobnosťami slovenskej historickej prózy a literatúry faktu.
Účinkujú: Anton Baláž, Anton Hykisch, Matúš Kučera a Milan Vároš
Moderujú: Peter Mišák a Drahoslav Machala 

3. apríl 2008

10:00 h, Biblická škola   

Besedy s autormi na školách v Turci a prezentácie vydaní Vydavateľstva MS

 

4. apríl 2008

10:00 h, Memorandové námestie

Pamodaj šťastia, rozprávka! 

O Pavlovi Dobšinskom a rozprávkových tajomstvách so spisovateľmi a ďalšími (ne)čakanými hosťami besedujú žiaci turčianskych ZŠ. Súťaž, kvízy, tombola, bohatý kôš knižných cien.
Účinkujú: Štefan Moravčík, Dana Podracká, Dana Moravčíková
Program pripravilo Vydavateľstvo MS.
Scenár: Stanislav Muntág a Igor Válek
Moderuje: Tibor Kubička

7. apríl 2008 

11:00 h, Štúdio Slovenského komorného divadla                                                                                              

Slovenská literatúra v roku 2007                

Odborný seminár za účasti popredných literárnych vedcov, pedagógov, autorov v gestorstve univ. prof. Viliama Marčoka a Literárneho informačného centra.

 

15:00 h - Celoslovenská premiéra scénického poetického pásma MON COUER

z tvorby Milana Rúfusa k 80. výročiu narodenia básnika

Autor pásma: Viliam Marčok
Réžia: Viliam Hriadeľ
Účinkujú herci Slovenského komorného divadla Martin

 

Hlavný organizátor: Matica slovenská – Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry v Martine a Vydavateľstvo MS, s. s r.o.

Spoluorganizátori: Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Martin, Národné osvetové centrum, Slovenské komorné divadlo v Martine, Spolok slovenských spisovateľov, Turčianska knižnica

V súčinnosti s VÚC Žilina a s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

(LIC)