Pri príležitosti 23. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava sprístupnili v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave (14. septembra) výstavu slovinských kníh pre deti. Výstavu pripravila lektorka slovinčiny na FF UK Saša Vojtechová-Poklač. Ako vo svojom príhovore povedala, výberom prezentovaných kníh chce poskytnúť slovenským čitateľom základný prehľad o tom, čo slovinské deti čítajú. Do vystavenej kolekcie zaradila knihy, ktorých ilustrácie sú vystavené na BIB-e, ďalej desiatku titulov nominovaných na cenu Desetnica 2011 a sériu kníh „klasika z detskej knižnice“, reprezentujúcu diela, ktoré nechýbajú v nijakej slovinskej domácnosti. Medzi titulmi nominovanými na prestížnu cenu Desetnica 2011 (každoročne ju udeľuje Spolok slovinských spisovateľov) je aj ilustrovaná knižka Zafuškana Ganca (Roztržitá Ganca, vyd. Litera) od Suzany Tratnik, ktorú už naši čitatelia poznajú z prekladu jej knihy Volám sa Damián (LIC 2008). Na otvorení výstavy sa zúčastnili Veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku Stanislav Vidovič, riaditeľ BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, Peter Tvrdoň a ďalší hostia. BIBIANA v spolupráci s poslucháčkami slovinčiny na FF UK pripravila v priestoroch výstavy BIB tvorivé dielne venované knižkám slovinských autorov Lily Prap, Marije Mihelčič a Mateja Perpar. Výstava slovinských detských kníh je pre návštevníkov otvorená do 5. októbra.